Aktivnosti

/2018

ECO KARST projekat - promotivni materijali i brošure
17/07/2018

U okviru Interreg ECO KARST projekta ("Ekosistemske usluge - vodeća snaga lokalnog razvoja", sufinansiranog od Evropske Unije (ERDF, IPA)), objavljene su dvije publikacije. Prva se tiče ekosistemskih usluga, dok su u drugoj opisani biznisi koji podstiču bioraznolikost (Pro-biodiversity businesses).

Publikacije su dostupne na sljedećim linkovima:

Brošura 1 i Brošura 2 

Promotivne materijale (lifet/poster (u PDF-u) na lokalnim jezicima projekt partnera možete pronaći na sledećem linku - promotivni materijali

Za više informacija, posjetite zvanični sajt Interreg ECO KARST projekta.