Aktivnosti

/2018

Počela realizacija jedanaest projekata u zaštićenim područjima Dinarskog luka (Projekat PA4NP)
07/06/2018

Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida odobrila je sredstva za 11 (jedanaest) projektnih prijedloga na osnovu konkursa za Program grantova za zaštićena područja. Projekti su podržani sa ciljem da se unaprijedi saradnja između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica na principima odgovornosti, transparentnosti i aktivnog učešća građana. Sredstva su dodijeljena kroz regionalni Program ”Zaštićena područja za prirodu i ljude” koji sprovodi WWF Adria u saradnji sa Parkovima Dinarida i drugim partnerima u regiji, a koji je finansiran od strane Švedske razvojne agencije SIDA.

Odobreni projekti implementiraće se u narednih dvanaest mjeseci na nacionalnom i regionalnom nivou u sedam država Dinarske regije, gdje će se uspostaviti nova partnerstva između preko trideset zaštićenih područja, regionalnih i lokalnih institucija i organizacija, privatnih kompanija i lokalnih proizvođača. Nosioci projekata su: JU Zeleni prsten, JU za zaštitu prirode Međimurska priroda i Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje iz Hrvatske, Nacionalni park Mavrovo i Park prirode Ezerani iz Makedonije, Regionalni park Kozjansko i Krajinski park Tivoli iz Slovenije, Park prirode Tikvara iz Srbije, Nacionalni park Shebenik – Jablanice iz Albanije, Park prirode Blidinje iz Bosne i Hercegovine, kao i Park prirode Piva iz Crne Gore.

“Direktno uključivanje lokalnog stanovništva u upravljanje zaštićenim područjima i jačanje lokalnih saveza predstavljaju temelj dobro razvijenih zaštićenih područja, uz ekonomske, društvene i kulturne dobrobiti za lokalnu zajednicu. Osim toga, efikasna i bolja interakcija i učešće zajednice će igrati ključnu ulogu u uticaju na nacionalne politike u oblasti očuvanja prirode, koje će u bliskoj budućnosti znatno doprinijeti efektivnoj transpoziciji propisa EU u regionu” – ističe Zoran Mrdak, izvršni direktor Parkova Dinarida. 

Širom regiona planirane su različite aktivnosti kako bi se uključilo lokalno stanovništvo u procese donošenja odluka o društvenom i privrednom razvoju i zaštiti prirodnih vrijednosti okoline parka: priprema vodiča za uključivanje javnosti i osnivanje lokalnih foruma, uspostavljanje mobilnih jedinica kako bi se informisalo lokalno stanovništvo iz udaljenih i nepristupačnih krajeva o aktivnostima parka, ustupanje i opremanje prostorija parka za lokalne proizvođače - kako bi se poboljšali uslovi za proizvodnju i zajednički plasman, povezivanje ponuda porodičnih farmi i preduzeća za otkup, obuka lokalnih planinarskih vodiča, itd.

Od posebne važnosti je što će u projekte biti uključeni društveno najosjetljiviji članovi zajednica: mladi, siromašni, stara lica, žene, nacionalne manjine.