Aktivnosti

/2018

Poziv za učešće na Izložbi fotografija Parkova Dinarida u Ljubljani (Novembar 2018)
15/08/2018

Parkovi Dinarida, u saradnji sa Krajinskim Parkom "Tivoli, Rožnik i Šišenski hrib" iz Ljubljane, Javnim preduzećem Snaga d.o.o. Ljubljana i Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode (WWF Adria) organizuju Izložbu fotografija “Priroda nas povezuje – Parkovi Dinarida”, koja će biti otvorena u Ljubljani (Slovenija), u novembru 2018 godine.

 

Cilj izložbe je promocija zaštićenih područja koji su dio naše Mreže, koja pripadaju širem geografskom prostoru država Dinarskog luka: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu[1], Srbiji i Sloveniji.

 

Izložba će predstaviti prirodne i kulturne vrijednosti zaštićenih područja Dinarida, benefite zaštite tih područja za lokalne zajednice, kao i za stanovnike u regijama u kojima se nalaze ta zaštićena područja. Izložba i njeno otvaranje su jedinstvena prilika za promociju i prezentaciju Parkova Dinarida, stanovnicima Ljubljane i posjetiocima parka Tivoli.

 Detaljniji opis Izložbe možete pronaći u prilogu.

 

arhiva
dokumenti