Aktivnosti

/2018

Projekat „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja" (Projekat INHERIT)
23/04/2018

Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida, partner je na novom EU projektu „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja - INHERIT“.

Projekt je sufinanciran od strane Evropske unije u okviru Interreg Mediterranean programa u trajanju od 2018. - 2022. godine (Prioritetna os 3: Zaštita i promovisanje mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa, specifičan cilj 3.1: Promovisanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i priobalnog turizma u MED području).

Na integriranom projektu INHERIT učestvuje ukupno 15 partnera iz svih 10 MED zemalja, čiji je cilj očuvanje i valorizacija prirodne baštine u obalnim i priobalnim MED destinacijama. Projekt će testirati i razviti novi pristup prilagođen MED specifičnostima, štiteći prirodnu baštinu od štetnog uticaja intenzivnog razvoja turizma.

INHERIT će promovisati održivi turizam koji ublažava sezonalnost i rasterećuje nosive kapacitete u destinaciji, planiranjem i sproveđenjem "bottom-up" zaštite temeljene na samoregulaciji i praćenju lokalnog stanovništva, kao i ostalih zainteresovanih strana  u turizmu.

 INHERIT pristup zaštite uključivaće zainteresovane strane (na MED, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou) u aktivnostima proučavanja, testiranja i realizacije, ka ostvarenju:

  • Strateške politike i mjera zaštite na MED nivou, koje se bave negativnim učincima intenzivnih turističkih tokova
  • MED INHERITURA lokacija, koje predstavljaju područja u kojima ljudske djelatnosti koegzistiraju s prirodnom baštinom, praćenjem INHERIT pristupa zaštite
  • mrežnog i upravljačkog mehanizma INHERITURA lokacija, uz pretpostavku održivosti i rasta nakon završetka projekta
  • tematskih ruta (npr. udaljena ostrva, praistorijske lokacije), koje će biti integrisane u INHERITURA lokacije, koristeći poboljšanu zaštitu kao sredstvo za povećanje atraktivnosti turizma na održiv način.