Aktivnosti

/2018

Treći Upravni Odbor održan u Mađarskoj (Projekat Eco Karst)
26/02/2018

Treći sastanak Upravnog odbora projekta ECO KARST održan je od 19. do 22. februara 2018. godine u Nacionalnom parku Buk u Mađarskoj, na kome su učestvovali i predstavnici Parkova Dinarida. Događaj je okupio sve projektne partnere iz devet zemalja, koji su izvršili prvu godišnju reviziju projekta i razgovarali o napretku na radnim paketima i planovima za naredni period.

Na dnevnom redu su bili pregled plana učinka i kvaliteta od strane svih projektnih partnera, prva godišnja revizija projekta i interaktivne radionice. Tokom diskusije o napretku projekta, uočenim poteškoćama i kašnjenjima projektnom timu Eko karst pridružio se i gospodin Gustav Čomor, predstavnik zajedničkog sekretarijata Dunavskog transnacionalnog programa. On je istakao da se implementacija projekta odvija dobro uprkos kašnjenju u okviru Radnog paketa 3 (zbog većeg obima posla i angažovanja nego što je prvobitno bilo očekivano), a da je kašnjenje u komunikacionim aktivnostima prevaziđeno uključivanjem novog partnera iz BiH – CENER 21.

„Moja glavna poruka je da treba održati ovaj dobar duh i učinak, a verujem da će projektni partneri pronaći najbolja rešenja za uključivanje ključnih zainteresovanih strana u implementaciju, kako bi se osiguralo uspostavljanje planiranih mreža zainteresovanih strana, njihove povratne informacije i doprinos projektnim aktivnostima i razvoju i valorizaciji rezultata „ zaključio je g. Gustav Čomor.

Interaktivne radionice na kojima su svi projektni partneri analizirali snagu i poteškoće u svim radnim paketima, rezultirali su sugestijama za realizaciju projekta u predstojećem periodu. Treći Upravni odbor zvanično je završen sa prezentacijama o napretku svakog radnog paketa i planovima za naredni period.

Pored sastanaka i radionica, organizovan je i jednodnevni izlet kroz NP Buk poslednjeg dana programa. Izlet je započeo posetom selu Čerepfalu, gdje je bilo moguće videti primer upravljanja šumskim pašnjakom. Usled napuštanja stočarstva tokom 1970-ih i 1980-ih, došlo je do samopošumljavanja područja. Rehabilitacija pašnjaka započela je 2013. godine u okviru operativnog programa podržanog od strane EU i Direkcije Nacionalnog parka Buk. Mlada stabla i grmlje su delimično uklonjeni i ponovo je uvedeno pašarenje (sa govedima, ovcama i kozama). U ovom selu učesnici su takođe videli geomorfološki fenomen – takozvanu stenu košnicu. U selu Lilafured Eko Karst tim je posetio pećinu sv. Stefana koja se ima vrlo čist vazduh velike vlažnosti, te se u njoj tretiraju pacijenti sa respiratornim oboljenjima.