Aktivnosti

/2018

Uspostavljeni temelji za adekvatno upravljanje i zaštitu populacije mrkog medvjeda u Crnoj Gori (Projekat PA4NP)
27/03/2018

Podgorica - Prva međunarodna konferencija o upravljanju populacijom mrkog medvjeda trebalo bi da rezultira uspostavljanjem temelja za dalje dugoročno vođenje politike adekvatnog upravljanja i zaštitom populacije mrkog medvjeda u Crnoj Gori“, poručeno je sa dvodnevnog skupa posvećenog upravljanju populacijom mrkog medvjeda,  koju su organizovali  Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida,  Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore – CZIP, Njemačka fondacija za zaštitu prirode – EuroNatur i Svjetska organizacija za zaštitu prirode – WWF.
„Jedan od ključnih zadataka i obaveza Crne Gore kao potpisnice Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencije) upravo izrada, odnosno donošenje, usvajanje i sprovođenje višegodišnjih planova upravljanja populacijom mrkog medvjeda, a na osnovu toga i donošenje godišnjih programa upravljanja ovom vrstom kao operativnih instrumenata na bazi kojih sve institucije i organizacije civilnog društva mogu da daju svoj doprinos u ovoj oblasti”, navela je Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Kako je istakla, to je zadatak na kojem će Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao institucija sistema predano i marljivo raditi sa NVO sektorom i ostalim zainteresovanim subjektima. 
Vojinović je posebno istakla da će se sprovoditi i aktivnosti koje obuhvataju formiranje interventnog tima, što prije svega podrazumijeva obuke, treninge i edukacije na temu specifičnih znanja i aktivnosti koje svaki od članova ovog tima u nekim interventnim, specifičnim i akcidentnim situacijama treba da sprovede. „Mi smo na neki način aktivnosti na tom polju već realizovali, odnosno došlo je do interne razmjene i umrežavanja informacija između nadležnih institucija, prije svega Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Lovačkog saveza, NVO sektora, gdje prije svega mislim na Centar za zaštitu i proučavanje ptica“, saopštila je Vojinović. 
Adem Fetić, generalni direktor Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, izrazio je zadovoljstvo zbog pokrenutog procesa i saradnje na polju zaštite i gazdovanja divljim vrstama, a u ovom slučaju mrkim medvjedom. „Nadam se da će se u narednom periodu za sve vrste divljači koje karakterišu biodiverzitet ovih prostora stvoriti uslovi za pojačanu zaštitu i unapređenje uslova za njihov opstanak i unapređenje njihovog stanja“, naveo je Fetić. 
Mareike Briks, ekspertkinja za krupne sisare iz EuroNatur fondacije, izrazila je zadovoljstvo činjenicom da je Vlada veoma posvećena da napravi korak dalje na ovom polju kao i spremnošću svih učesnika da razmijene svoje znanje, stručnost i ekspertizu tokom trajanja ove konferencije. 
Goran Sekulić, koordinator za politiku biološke raznolikosti i zagovaranje u Svjetskoj organizaciji za zaštitu prirode WWF saopštio je da WWF i Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarid kroz program „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ u nacionalnim parkovima Biogradska gora u Crnoj Gori i Tara u Srbiji sprovode regionalni projekat „Posmatranje medvjeda“. Ova inicijativa je, kako je naveo, posvećena razvoju održivog turizma i suživota lokalne zajednice i mrkog medvjeda uz njegovu zaštitu i poboljšanje staništa. 
Konferenciju je okupila je domaće i strane stručnjake za velike zvijeri, predstavnike nadležnih institucija, nevladinog sektora, lovačkih organizacija i međunarodne stručnjake za sprovođenje EU i međunarodnih propisa.