Nacionalni park
Butrinti

osnovne informacije
natrag
površina

površina

85 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

1948

više