Nacionalni park
Divjake - Karavasta

osnovne informacije
natrag
površina

površina

222 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

više