Nacionalni park
Karaburun - Sazan

osnovne informacije
natrag
površina

površina

124 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

2010

više