Nacionalni park
Lura

osnovne informacije
natrag
površina

površina

13 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

1966

više