Nacionalni park
Shebenik - Jabllanice

osnovne informacije
natrag
površina

površina

339 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

više