ECO Karst

/2017

Interreg program EcoKarst - Ekosistemske usluge kraških zaštićenih područja
21/06/2017

Interreg program EcoKarst - Ekosistemske usluge kraških zaštićenih područja

21/06/2017

Interreg program EcoKarst, zasniva se na mogućnostima korišćenja prirodnih vrijednosti sedam zaštićenih područja kao faktora privrednog  razvoja, koje se temelji na održivom korišćenju , svjesnom osjetljivosti kraških ekosistema i realnim mogućnostima razvoja poslova koji povoljno utiču na bioraznolikost.

 

Projektom je obuhvaćeno  7 kraških pilot područja u kojima će glavni izazov biti pronaći ravnotežu između očuvanja i zaštite prirode te njenog održivog korišćenja, jer sedam kraških parkova  u sedam različitih zemalja dijeli slične probleme, a nedostatak adekvatnih znanja ograničavajući je faktor za ublažavanje degradacije ekosistema i održivi razvoj. Vodeći partner projekta je Zavod za gozdove Slovenije, a ostali projektni partneri uz Parkove Dinarida su institucije i parkovi iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Rumunije.

 

EcoKarst  će uključiti javnost i preduzetnike, koji će, jačanjem kapaciteta, umrežavanjem i prenosom znanja i vještina, procijeniti lokalne usluge ekosistema i objediniti 7 lokalnih akcijskih planova i zajedničku strategiju koja će nadograditi očuvanje prirode i olakšati početak takvih poslova u kraškoj  regiji.

 

Rezultat projekta biće poboljšano upravljanje i održivi razvoj krških bio – regija, kroz podizanje svijesti o uslugama ekosistema i povećan broj preduzetnika u poslovima koji poboljšavaju stanje bioraznolikosti. Smjernice za uvođenje usluga ekosistema u takve poslove poslužiće kao alat u čitavoj dunavskoj i dinarskoj regiji.

Promotivne materijale (lifet/poster (u PDF-u) na lokalnim jezicima projekt partnera možete pronaći na sledećem linku - promotivni materijali

Za više informacija, posjetite zvanični sajt Interreg ECO KARST projekta.