PA4NP

/2017

Održan prvi trening u okviru EcoKarst projekta - o identifikaciji usluga ekosistema, njihovom mapiranju i identifikaciji i analizi stakeholdera u kraškim područjima
18/11/2017

Parkovi Dinarida u saradnji sa hrvatskim parkom prirode Žumberak-Samoborsko gorje i Centrom za ekološka istraživanja Mađarske akademije nauka organizovali su  od  13. do 17. novembra 2017. godine, u Samoboru u Hrvatskoj trening za identifikovanje tipova ekosistema, ekosistemskih usluga i mapiranje i analizu zainteresovanih strana u okviru Interreg projekta Eko karst. Ovo je bio prvi od ukupno 4 planirana treninga, s ciljem izgradnje kapaciteta interesnih grupa u sedam pilot područja i osiguranja njihovog međusobnog umrežavanja.

Obuka je organizovana za predstavnike upravljača sedam zaštićenih (pilot) područja: Nacionalni park Tara (Srbija) , Nacionalni park Kalkalpen (Austrija), Notranjski regionalni park (Slovenija), Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje (Hrvatska), Nacionalni park Buk (Mađarska), Park prirode Apuseni (Rumunija) i zaštićeni pejzaž Bijambare (BiH). Svako pilot područje predstavljala su 3 do 4 učesnika iz različitih oblasti: stručnjak za biodiverzitet, stručnjak za GIS i menadžer interesnih grupa.

Trening o identifikaciji ekosistemski  usluga, njihovom mapiranju,  te identifikaciji i analizi stakeholdera u kraškim područjima, na kojem je učestvovalo  35 predstavnika  iz 9 država (Njemačka, Austrija, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, BiH, Srbija, Crna Gora i Hrvatska) biće temelj za razvijanje zajedničke strategije i izradu planova upravljanja koji će na kraju  poslužiti za razvoj tzv. "zelenog" preduzetništva i odgovoriti na pitanje kako se kao korisnici prostora možemo međusobno povezati i iskoristiti sve materijalne, ali i one neopipljive dobrobiti koje nam priroda daje, za razvoj poslova od kojih se može (pre)živjeti, a pritom misliti i na njeno očuvanje, izazov je koji je tek pred nama.

Trening koji su vodili eksperti Centra za ekološka istraživanja Mađarske akademije nauka,  organizovan je na osnovu prethodno razvijenih vodiča i korišćenja preliminarnih podataka o vrstama ekosistema, ekosistemskim uslugama i zainteresovanim stranama koje su obezbedila pilot područja. Aktivnosti su uključivale: upoznavanje sa metodama rada, anketu o mrežnim istraživanjima, tehničku podršku za softver koji će biti korišten, mapiranje ekosistema, definisanje usluga ekosistema i prezentaciju načina uključivanja zainteresovanih strana.

Nakon teoretskog dijela obuke organizovan je izlet u Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje gdje su učesnici na praktičnim primjerima mogli da identifikuju ekosistemske usluge.

Sledeći trening biće organizovan u Nacionalnom parku Tara u martu 2018. godine.

Očekuje se da će, nakon završetka sva četiri treninga sedam pilot područja biti ojačano  multisektorskim timovima stručnjaka koji su kompetentni za mapiranje i vrijednovanje ekosistema, kao i za izradu strateškog akcionog plana, balansiranje različitih interesa i pronalaženje održivih rješenja.

Prethodno je u septembru 2017. godine organizovana studijska posjeta Austriji, koja je pomogla zainteresovanim stranama da bolje razumiju koncept poslovanja sa biodiverzitetom i da mogu identifikovati potencijale za razvoj ove vrste posla.