Vijesti

/2021

Bez odgovornog odnosa prema prirodi ne možemo očuvati zdravlje
21/04/2021

Pandemija Covid-19 koja je uticala na gotovo sve aspekte života i donijela brojne zdravstvene, socijalne i ekonomske izazove, ukazala je još jednom i na posljedice čovjekovog neodgovornog odnosa prema prirodi. Povodom Dana planeta Zemlje, Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida u saradnji sa svjetskom organizacijom za zaštitu prirode WWF, sproveli su istraživanje koje je potvrdilo da već postoje mnogi pokazatelji o direktnom uticaju pandemije i na zaštićena područja, kao i na potrebu za stabilnijim sistemom finansiranja tih prirodnih bogatstava.

Pandemija nam je potvrdila koliko smo ranjivi, kako su ljudi i priroda međusobno povezani i kako naš negativni uticaj na prirodni svijet povećava rizik od ovakvih zdravstvenih kriza. Odgovornim odnosom prema prirodi i očuvanjem zdravih ekosistema, smanjujemo rizik od novih pandemija i posljedica koje one donose. Ujedno smo vidjeli i koliko nam zaštićena područja znače jer su tokom pandemije mnogi ljudi pohrlili u prirodu. Nadamo se da ćemo sada postati i odgovorniji u njihovoj zaštiti“, ističe Goran Sekulić iz WWF Adrije, komentarišući rezultate danas objavljenog izveštaja „Uticaj pandemije COVID-19 na stanje zaštićenih područja u regiji Dinarida“, koji je dostupan na http://parksdinarides.org/docs/uticaj_pandemije_covid19_na_zasticena_podrucja_dinarida_izvjestaj.pdf

Efekti pandemije i njena trajnost izazvali su potrebu za prilagođavanjem nacionalnih budžeta i usmjeravanje sredstava u zdravstvo i zaštitu građana, te imajući u vidu i onako skromnu državnu podršku zaštićenim područjima, očekivano je bilo da mjere štednje dovedu upravljače zaštićenih područja u još teži položaj.

Zoran Mrdak, predsjednik Parkova Dinarida, ističe da je upravljanje zaštićenim područjima i u redovnim situacijama vrlo izazovno i zahtjeva stalna unapređenja i ulaganje u kapacitete upravljača. 

Pandemija nam je otkrila sve slabosti postojećih sistema upravljanja i potrebu za dodatnom podrškom. Zajednički cilj svih aktera u zaštiti prirode trebalo bi da bude sprečavanje negativnog uticaja pandemije na prirodne resurse, sprečavanje intenzivnog i neodrživog korišćenja zaštićenih područja zarad kratkoročnog saniranja ekonomskog deficita, kao i razvoj specifičnih znanja i sposobnosti s kojima će zaposleni moći odgovoriti na brojne izazove u svakodnevnim aktivnostima“, ističe Mrdak.

Zaštićena područja u regionu Dinarida su itetkako atraktivne turističke destinacije, za domaće i strane turiste i kao takva doprinose razvoju lokalne ekonomije. Usljed negativnih ekonomskih i turističkih trendova izazvanih pandemijom, WWF i Parkovi Dinarida upozoravaju da bi moglo doći do neodrživog iskorišćavanja drugih prirodnih resursa u zaštićenim područjima. Tokom prošle godine, mnoga zaštićena područja su imala znatno povećan broj posjeta domaćih turista. To je samo potvrdilo veliki turistički potencijal ovih područja, ali ujedno i pokazalo da veliki broj naših zaštićenih područja nije spreman da odgovori na ove pritiske jer nemaju odgovarajuće kapacitete za upravljanje posjetiocima i razvoj i realizaciju programa promocije i edukacije.

S druge strane, upravo su zaštićena područja, odnosno očuvana priroda, moguće rješenje za buduće potencijalne pandemije. Vlade država bi trebalo to da prepoznaju kao prioritet i pokažu viši stepen proaktivnosti u sagledavanju stanja i razmjene informacija sa zaštićenim područjima i veću fleksibilnost u primjeni mehanizama za finansiranje i obezbeđivanje stabilne podrške zaštićenim područjima, koja će omogućiti dalje ostvarivanje svih njihovih funkcija.

 

arhiva
dokumenti