Vijesti

/2019

Crna Gora osnovala Savjet za upravljanje populacijom medvjeda i vuka
21/03/2019

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja osnovalo je Savjet za izradu Planova upravljanja za uzgoj, zaštitu i korištenje mrkog medvjeda i vuka u Crnoj Gori. Osnivanje Savjeta predstavlja temelj za dugoročno i adekvatno upravljanje i zaštitu populacije smeđeg medvjeda i vuka u Crnoj Gori posebno ako se fokusira na očuvanje i upravljanje u skladu s EU standardima.

Parkovi Dinarida izražavaju zadovoljstvo osnivanjem Savjeta kojeg smo kroz projekt „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ zagovarali i čiji smo sada, zajedno s drugim stručnjacima, i član. Vjerujemo da ovo označava početak bolje zaštite i upravljanja ovim, za ekosistem važnim, a ugroženim vrstama.

Osnovni zadatak Savjeta je koordinacija i izrada Plana upravljanja za medvjeda i vuka i izrada Akcionih planova za svaku pojedinačnu godinu, priprema izvještaja, praćenja stanja populacije te osnivanje i rad interventnog tima koji bi trebao biti osnovan do kraja aprila ove godine. Savjet je osnovan kao rezultat prve međunarodne konferencije o upravljanju populacijom smeđeg medvjeda u Crnoj Gori koju su 2018. godine organizovali WWF Adria – svjetska organizacija za zaštitu prirode i Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida, a u saradnji s  Njemačkom fondacijom za zaštitu prirode – EuroNatur, te Centrom za zaštitu i proučavanje ptica.

Jedan od ključnih zadataka i obaveza Crne Gore kao potpisnice Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencije) je upravo izrada, usvajanje i sprovođenje višegodišnjih planova upravljanja populacijom mrkog medvjeda i vuka. To je ujedno i priprema za sprovođenje EU propisa koji su jedan od preduslova za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji.

Osnivanje Savjeta za izradu planova okuplja sve relevantne institucije i organizacije civilnog društva koje će zajedničkim snagama unaprijediti trenutno upravljanje populacijama smeđeg medvjeda i vuka te omogućiti bolju saradnju s ostalim državama u regionu koje dijele istu populaciju.

arhiva
dokumenti