Vijesti

/2019

Indeksacija: Radionica posvećena saradnji sa lokalnom zajednicom održana u tri područja u kojima se sprovodi projekat ''Mreža škola u zaštićenim područjima''
05/06/2019

U maju 2019. godine održane su tri radionice Indeksacije tj. procjene saradnje uprave zaštićenih područja sa lokalnim stanovništvom, u područjima u kojima Parkovi Dinarida u saradnji sa WWF Adria sprovode regionalni projekat “Mreža škola u zaštićenim područjima”. To su zaštićena područja: Park prirode “Stara planina” u Srbiji, Park prirode “Hutovo blato” i Javna kantonalna ustanova za zaštićena područja Kantona Sarajevo (Bijambare, Bentbaša, Skakavac, Vrelo Bosne i Trebević) u Bosni i Hercegovini.

U Pirotu je 15. 05. 2019. održan drugi krug indeksacije na kojem su bili prisutni predstavnici mjesnih zajednica sa područja parka, lokalne nevladine organizacije koje se bave stočarstvom, održivom turizmom i rekreacijom, ali i lokalna udruženja koja su aktivna u borbi protiv izgradnje mini hidroelektrana na rijekama u okviru zaštićenog područja. Učesnici su bili aktivni i raspoloženi da podijele svoja dosadašnja iskustva u saradnji sa upravljačem i kao pozitivan primjer uključivanja su naveli trenutni proces izrade desetogodišnjeg plana upravljanja koji vodi upravljač „Srbijašume“, i to konsultativne sastanke u svim opštinama koje su organizovali sa zainteresovanim stranama tokom izrade plana, kao i najavu uspostavljanja Savjeta korisnika Parka prirode „Stara planina“ u narednom periodu.

Predstavnici upravljača su iskoristili priliku da pozovu predstavnike zainteresovanih strana da se odazovu na poziv i učestvuju na javnoj raspravi o Nacrtu desetogodišnjeg plana upravljanja koja je bila planirana za kraj maja 2019. „Drago mi je da su među predstavnicima lokalne zajednice bili i nastavnici čije su škole uključene u projekat „Mreža škola u zaštićenim područjima“  pogotovo jer su izrazili zadovoljstvo programom, i naveli da je time saradnja, koja je već postojala sa upravljačem, unapređena te su najavili nastavak saradnje nakon završetka projekta. U ovom slučaju to znači kroz formalno definisanu saradnju Mreže škola Parka prirode Stara planina,“ objašnjava Jovana Dragić May iz WWF Adria, koordinatorka projekta Mreža škola u zaštićenim područjima.

Drugi krug indeksacije u Parku prirode „Hutovo blato“ održan je 27. maja 2019. godine na Karaotoku. Pored upravljača, radionici su prisustvovali predstavnici nekoliko nevladinih udruženja koji su aktivno uključeni u upravljanje područjem, udruženje penzionera, predstavnici najveće osnovne škole iz Čapljine koju pohađa preko 1000 učenika, kao i predstavnici lovačkog udruženja. Lovačko udruženje je podijelilo svoja dosadašnja iskustva tijesne saradnje sa upravljačem na suzbijanju krivolova, a takođe navedeno je da uslijed dobre saradnje sa lokalnom zajednicom u parku nema ni ilegalne sječe šuma. Nakon održane radionice, predstavnica WWF Adria je održala obuku za edukativne materijale koji su specijalno za Park prirode „Hutovo blato“ pripremljeni u okviru projekta „Mreža škola u zaštićenim područjima“, a koji su namijenjeni prije svega radu sa djecom iz lokalnih škola, koja će kroz neposredno iskustvo tokom učenja u prirodi o prirodi upoznati se bolje sa svojim područjem, i u konačnici aktivno doprinijeti zaštiti prirode.

U Centru za posjetioce Zaštićenog pejzaža „Bijambare“ kojim upravlja Javna kantonalna ustanova za zaštičena područja kantona Sarajevo, je 31. maja 2019. održana radionica za predstavnike zainteresovanih strana lokalne zajednice. Na radionici su prisustvovali predstavnici koji žive u okolini Bijambara, a koji svoje aktivnosti, usluge i proizvodnju lokolnih proizvoda sprovode u području i na njegovim obodima. Predstavnici su podijelili na radionici opšte mišljenje o izrazito razvijenoj i dobro uspostavljenoj saradnji sa upravljačem. Među učesnicima bilo je predstavnika planinarskog udruženja koje preko 20 godina sprovodi aktivnosti na Bijambarama te su aktivno uključeni u zaštitu i edukaciju, zatim pružaoci usluga smeštaja, proizvođača organskih proizvoda, proizvoda od ljekovitog bilja, šumskog voća, meda, kao i udruženja žena koja se bave tradicionalnim lokalnim zanatima, a koje svoje proizvode prodaju uz podršku upravljača na području Bijambara. Posebno interesovanje su izrazili za kreiranje zajedničke ponude i zajednički plasman proizvoda sa oznakom zaštićenog područja, a jedna od ideja je bila i da se zajednički „brending“ uradi za sva područja kojima upravlja Kantonalna javna ustanova.

Kako je tokom maja mjeseca sprovedena promotivna aktivnost Mreže škola za zaštićena područja kantona Sarajevo koja je uključila 3 lokalne osnovne škole, pozitivni utisci nastavnika i djece su podijeljeni sa učesnicima i predstavljen im je model Mreže škola koji je inspirisan modelom koji se sprovodi u Parku Škocjanske jame u Sloveniji, članu Asocijacije Parkovi Dinarida.

arhiva
dokumenti