Vijesti

/2019

Indeksacija: U NP “Skadarsko jezero” održana radionica posvećena uključivanju lokalnog stanovništva u upravljanje nacionalnim parkom
07/04/2019

Saradnja upravljača sa lokalnom zajednicom je ključ za razvoj zaštićenih područja

Parkovi Dinarida organizovali su drugu u nizu radionica Indeksacije -  procjene uključenosti lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima zemalja Dinarskog luka, u Nacionalnom parku „Skadarsko jezero“. Stanovnici ovog parka dali su svoje mišljenje o saradnji sa upravljačima iz oblasti planiranja i upravljanja u parku, edukacije, komunikacije, zatim o aktivnostima od značaja za društveni i ekonomski razvoj parka i jednakim mogućnostima za korišćenje prirodnih resursa u području.

Događaj su vodile predstavnice Parkova Dinarida, a svoje mišljenje o trenutnoj situaciji i mogućnostima za buduću saradnju dalo je sedamnaest predstavnika građana, institucija i organizacija: uprave parka, opština i mjesnih zajednica, Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća  i upravljanje EU fondovima, udruženja ribara, brodara, žena preduzetnica Crmnice, proizvođača meda, vina itd.

Predstavnici lokalne zajednice su naveli da bi jedan od prioriteta za buduću saradnju trebalo da bude smanjenje krivolova, zatim upravljanje otpadom, edukacija i promocija kompostiranja u domaćinstvima i restoranima, kao i unapređenje propisa i kriterijuma za podršku malim proizvođačima i preduzetnicima u turizmu kroz različite programe nadležnih institucija. Kao primjere dobre prakse naveli su prošlonedjeljnu akciju ekoloških aktivista i privrednika „Očisti Virpazar“, kao i inicijativu nadležnih organa za unapređenje sistema za postupanje otpadom i ambalažom nakon upotrebe pesticida, u koju je uključeno oko 100 poljoprivrednih gazdinstava.  

„Ovakve aktivnosti su značajne za nas upravljače, kako bismo oslušnuli potrebe lokalne zajednice i prilagodili aktivnosti parka njihovim realnim potrebama. Naš  park već godinama ima stručnog saradnika za saradnju sa lokalnom zajednicom, kao i oformljen Socio-ekonomski forum koji se redovno sastaje kako bi se razmatrala relevantna pitanja. Već drugi put smo se rado odazvali ovoj inicijativi Parkova Dinarida i WWF kako bi unaprijedili nivo komunikacije sa lokalnom zajednicom i preduzeli zajedničke akcije“ -  izjavio je Nenad Ivanović, direktor NP „Skadarsko jezero“.

INDEKSACIJA je inicijativa koju su Parkovi Dinarida pokrenuli u saradnji sa WWF Adria, u okviru Programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ (PA4NP) u osam zemalja regiona. Radi se o  jedinstvenom instrumentu za mjerenje i unapređenje uključenosti lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim područjima. Metodologija se zasniva na prikupljanju informacija o tome kako zaštićena područja i predstavnici lokalnih zajednica ocjenjuju postojeću međusobnu saradnju, a na osnovu dobijenih rezultata razvijaju se preporuke i pokreću nove inicijative. Kao jedan od rezultata prvog ciklusa, NP „Skadarsko jezero“ i lokalna škola „Milan Vukotić“ iz Golubovaca uključeni su u Regionalni obrazovni program „Mreža škola u zaštićenim područjima“, zajedno sa kolegama iz Srbije i Bosne i Hercegovine..

  

Više informacija o INDEKSACIJI dostupno je da stranici http://parksdinarides.org/me/projekti/indeksacija_procjena_i_unapredenje_ukljucenosti_lokalnih_zajednica_u_upravljanje_zasticenim_podrucjima

arhiva
dokumenti