Vijesti

/2018

IV Međunarodna Konferencija Parkova Dinarida
10/11/2018

IV Međunarodna konferencija Parkova Dinarida završena je juče posjetom JP Morskom dobru – Tivatskim solilima, koji su jedan od četiri nova člana Mreže Parkova Dinarida, pored Parka prirode Orjen, Parka Tivoli, Rožnik i brdo Šiška iz Slovenije i Javne ustanove Zeleni prsten iz Hrvatske.

Prijemom novih članova, Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida, od juče broji ukupno 92 zaštićena područja iz osam zemalja regiona.

Konferencija je okupila preko 150 učesnika iz osam zemalja regiona koji su u okviru tri radna dana kroz diskusije, prezentacije i radionice sa vodećim stručnjacima iz regiona razmijenili iskustva i obradili temu jačanja saradnje zaštićenih područja i lokalnih zajednica, koje predstavlja jedan od temelja dobrog upravljanja prirodnim resursima.

Cijeneći važnost saradnje, učesnici su se saglasili da će Parkovi Dinarida ostati posvećeni suštinskom uključivanju predstavnika lokalnog stanovništva u planiranju i upravljanju zaštićenim područjima , u cilju povećanja ekonomskih, društvenih i kulturnih dobrobiti.

Upravni odbor Mreže dobio je još dva nova člana, upravljačkom tijelu su se pridružili Elvir Klica, kao predstavnik Crne Gore i Samir Ajdini iz Makedonije.

Osim novih članova u Mreži, na konferenciji su donijeti još neki važni zaključci usmjereni na strateške potencijale za razvoj Mreže.

– WWF u saradnji sa Parkovima Dinarida nastaviće da razvija indeks uključenosti lokalnog stanovništva. Tokom 2019. će se organizovati novi ciklus određivanja indeksa za zainteresovana zaštićena područja.

– Program grantova za zaštićena područja se pokazao kao efektivan mehanizam za poboljšanje komunikacije i saradnje između zaštićenih područja i lokalnog stanovništva. Parkovi Dinarida će uložiti napore da se ovaj Program uspostavi kao trajni mehanizam.

– Platforma www.natureforpeople.com će koristiti članovima Dinarida za razmjenu informacija i znanja o rješenjima za dobro upravljanje zaštićenim područjima u regionu.

– Učesnici skupa pozdravili su uspostavljanje Regionalne radne grupe za biodiverzitet. Takođe, preporučuje se da ovo tijelo prilikom izrade komunikacione strategije uvrsti adekvatne mehanizme za uključivanje zaštićenih područja i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka.

– Fondovi EU predstavljaju značaj izvor finansiranja zajedničkih ideja zaštićenih područja i partnera u zemljama Dinarskog luka. Parkovi Dinarida će pomoći da se povežu zaštićena područja i razviju zajedničke projektne ideje.

– Parkovi Dinarida će nastaviti rad na izradi zajedničkog Strateškog plana za period 2019-2021
– Skupština Parkova Dinarida je usvojila Godišnji izvještaj o radu Parkova Dinarida za 2018. i Godišnji plan za 2019.

Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida posvećena je unapređenju prirodnih i kulturnih vrijednosti zastićenih područja Dinarida, njihovoj promociji i podršci, kao i primjeni dobrih praksi održivog razvoja i upravljanja. Osnovana je krajem 2014. godine sa sjedištem u Podgorici na osnovu političkog sporazuma 8 zemalja Dinarskog luka – Big Win II.

Fotografije sa događaja su dostupne na sljedećem linku: www.myalbum.com/album/weOs8RUPWWZr 

arhiva
dokumenti