Vijesti

/2019

Izložba: Priroda nas povezuje — Parkovi Dinarida nastavlja svoj put
16/05/2019

Od maja do kraja augusta TNP Centar Bohinj će biti jedno od mjesta velike izložbe Priroda nas povezuje - Parkovi Dinarida.

Nakon uspješno organizovane izložbe panoa velikog formata u Parku Tivoli, Rožnik i Šišenski hrib, postavka Priroda nas povezuje - Parkovi Dinarida se seli u TNP Centar Bohinj.

Otvaranje izložbe je zakazano za petak, 17. maja 2019. godine, u 19.00 sati.

Na fotografijama velikog formata predstavljena su 58 od 92 zaštićena područja, koja su članovi mreže Parkova Dinarida i protežu se od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Crne Gore i Albanije. Izložba predstavlja prikaz prirodnih vrijednosti i kulturnih znamenitosti zaštićenih područja, kao i koristi od zaštite tih područja za lokalno stanovništvo i stanovnike šire regije.

Dijelovi izložbene postavke će se pored Bohinja naći u u drugim informativnim mjestima: Informativni centar Dom Trenta, Infocentar Triglavska roža na Bledu, Zelena kuća TIC Kobarid i Slovenački planinski muzej u Mojstrani.

Na izložbi, pored zaštićenih područja u mreži Parkova Dinarida, učestvuju i članovi Zajednica parkova Slovenije, koja je nastala 2011. godine i danas okuplja četrnaest upravljača zaštićenih područja Slovenije.

Ovaj međunarodni projekat je osmišljen da fotografijama prenese poruku da priroda ne poznaje granice i da nas uvijek povezuje.

Nacionalni park Triglav je domaćin izložbe koju organizuje u saradnji sa Parkovima Dinarida, WWF Adria i parkom Tivoli, Rožnik i Šišenski hrib a izložba je kofinansirana kroz projekat LIFE NATURAVIVA.

Postavku možete pogledati do kraja avgusta 2019.

 

 

 

arhiva
dokumenti