Vijesti

/2017

Jasan doprinos WWF Adria i Parkovi Dinarida u implemantaciji Konvencije o biodiverzitetu
29/11/2017

Podgorica - WWF Adria i Parkovi Dinarida zajedno sa predstavili su svoje programske aktivnosti u Crnoj Gori u okviru prve uporedne provjere implementacije Konvencije o biodiverzitetu (CBD) u svijetu. Na poziv Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore (MORT), pred predstavnicima CBD-a, prezentiran je dosadašnji doprinos i dobre prakse Parkova Dinarida i WWF Adrije  u implementaciji Konvencije o bidiverzitetu.

Andrea Štefan iz WWF Adria predočila je dostignuća vezano za dva najvažnija regionalna sporazuma vezano za ovaj region, kad je u pitanju zaštita biodiverziteta: Pobjeda za Dinarski luk 1, (Bon 2008), Pobjeda za Dinarski luk (Budva 2013). Takodje, Štefan je predstavila projekte koji direktno doprinose implementaciji Konvencije: Protected Areas for a Living Planet (PA4LP), DinaricsArcParks (DAP), Protected areas for nature and people (PA4NP). Procjenu vrijednosti zaštićenih područja i bazu podataka o prirodnim vrijednostima ovog regiona (www.natureforpeople.org), predstavila je Kasandra Zorica Ivanić iz WWF Adria.

Podršku ispunjavanju CBD ciljeva, Parkovi Dinaridi su prikazali kroz svoja područja rada, medju kojima je pod broj jedan, zaštita biodiverziteta. U tom pogledu, izvršni direktor Parkova Dinarida ,Zoran Mrdak naglasio je značaj boljeg upravljanja zaštićenim područjima

Predstavljena  je važnost pristupa zasnovanog  na ljudskim pravima. Predstavnici  CBD-a, pozitivno su iznenađeni procentom žena sa kojima su razgovarali, a koje su uključene u sektor životne sredine.

Predstavnici  CBD iz Evropske komisije, Finske, Šri Lanke, Ugande, kao i predstavnici Sekretarijata CBD-a, složili su se da je na sastanku predstavljen jasan doprinos Parkova Dinarida i WWF Adrije  u implementaciji Konvencije o bidiverzitetu.