Vijesti

/2017

Kamere zabilježile prisustvo medvjeda u NP Biogradska gora
16/03/2017

Kolašin - U Nacionalnom parku Biogradska gora zabilježena su dva primjerka ugrožene i zaštićene vrste  mrkog medvjeda (Ursus arctos). Prisustvo medvjeda zabilježile su kamere postavljene u okviru projekta „Posmatranje medvjeda“,  koji zajedno sprovode Parkovi Dinarida -  mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria – Svjetski fond za prirodu. Ova inicijativa se realizuje  kroz četvorogodišnji regionalni program:  „Zaštićena područja za prirodu i ljude“,  u saradnji sa nacionalnim parkovima Biogradska gora u Crnoj Gori i Tara u Srbiji. .

„Ovim projekat želimo da kroz konkretne aktivnosti na terenu i uz intenzivnu saradnju sa upravljačima i lokalnim akterima ostvarimo vidljive pomake u zaštiti i očuvanju divljih vrsta i njihovih staništa. Takođe, dugoročno želimo da uspostavimo atraktivan turistički proizvod „Posmatranje medvjeda“, od kojeg bi imali koristi kako NP Biogradska gora i NP Tara, tako i lokalna zajednica. Stanovnici zaštićenih i okolnih područja dobiće priliku da se uključe u mjere zaštite mrkog medvjeda kroz obuku za prikupljanje DNK materijala i druge aktivnosti, zatim i kreiranje atraktivne turističke ponude kao vodiči za posmatranje medvjeda ili kroz pružanje usluga smještaja, gastronomiju, brendirane suvenire i druge turističke proizvode i uslugae orjentisane na prirodu.“ – izjavila je Lidija Brnović iz Parkova Dinarida.   

“Raduje nas da smo i zvanično potvrdili prisustvo ove jedinke na teritoriji NP Biogradska gora, što je prvi korak ka prikupljanju naučno zasnovanih podataka, u saradnji sa najboljim stručnjacima iz regiona. Zaposleni u parku, u saradnji sa partnerima na projektu redovno održavaju hranilišta i preduzimaju druge potrebne mjere  da se zadrži prisustvo mrkog medvjeda na pomenutim lokacijama, čime ulazimo u  drugu fazu projekta - označavanje stavljanjem GPS ogrlice i dalje praćenje kretanja, a zatim i pripremu edukativnog kutka i kreiranje jedinstvene ponude za posjetioce. U potpunosti sam siguran da ćemo uskoro ponuditi  jedinstven turistički proizvod u Crnoj Gori koji će povezati sve privredne subjekte i lokalno stanovništvo Kolašina i Mojkovca”, saopštio je direktor Nacionalnog parka Biogradska Gora, Saša Jeknić.

 „Lovci su jako zainteresovani da se zaštiti ugrožena divljač na ovom prostoru  i da se podigne svijest ljudi o važnosti ove populacije. Ovaj projekat će biti prilika da lovci  prvi put u Crnoj Gori prate kretanje medvjeda preko satelitske tehnologije, a ne preko nišana. Zahvaljujući podacima koje ćemo dobijati na osnovu praćenja, učinićemo sve da sačuvamo i uvećamo populaciju mrkog medvjeda na ovim prostorima“, izjavio je predsjednik Lovačkog društva Lovac iz Kolašina, Sreten Peković.

 Zaštita mrkog medvjeda čiji je opstanak ugrožen uništavanjem prirodnih staništa i krivolovom, predstavlja prioritet za zaštitu na globalnom nivou. Medvjedi kao životinje koje žive samostalno, a ne u grupama, imaju potrebu za velikim staništem, kako bi se nesmetano kretali, hranili, razmnožavali i našli pogodna mjesta za zimski san. Zato je zaštita mrkog medvjeda jedan od prioriteta, koji će budućnosti posjetiocima parkova  kroz turističku ponudu omogućiti da dožive  medvjeda uživo, i upoznaju se sa životom ove ugrožene i zaštićene divlje vrste.

Kako bi se osigurala saradnja svih aktera na zaštiti mrkog medvjeda, promociji suživota sa čovjekom i kreiranje adekvatne turističke ponude, u okviru projekta je u decembru 2016.  potpisan  Memorandum o saradnji između  JP „Nacionalni parkovi  Crne Gore“, Lovačke organizacije - Kolašin, Lovačkog društva - Mojkovac, Turističke organizacije - Mojkovac, Turističke organizacije – Kolašin, WWF Adria  i NVO Parkovi Dinarida -  mreža zaštićenih područja Dinarida.

Projekat „Posmatranje medvjeda“ je jedan u nizu aktivnosti koje sprovode Parkovi Dinarida – mreža kojoj pripadaju gotovo sva zaštićena područja iz osam zemalja dinarskog regiona, okupljeni sa ciljem da se kroz regionalno povezivanje unaprijedi politika zaštite prirode i obezbijede preduslovi za održivi razvoj lokalnih zajednica u blizini parkova.

Ljubiša Pejović, Parkovi Dinarida