Vijesti

/2018

Konferencija: Upravljanje mrkim medvjedom u Crnoj Gori (Projekat PA4NP)
23/03/2018

Konferencija o upravljanju mrkim medvjedom u Crnoj Gori,  biće  održana 26 - 27. marta  2018. u  Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore.  Konferenciju, pored Parkova Dinarida, realizuju Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore – CZIP, Njemačka fondacija za zaštitu prirode – EuroNatur i Svjetska organizacija za zaštitu prirode – WWF.

Konferencija će okupiti strane i domaće stručnjake za velike zvijeri, predstavnike nadležnih institucija, nevladinog sektora, lovačkih organizacija i međunarodne stručnjake za sprovođenje EU i međunarodnih  propisa, čime će se postaviti temelji dugoročnoj zaštiti ovih vrsta, naročito mrkog medvjeda, u Crnoj Gori.

Kao i većina evropskih država, Crna Gora je potpisnica Bernske Konvencije, međunarodnog ugovora sa ciljem zaštite divljih životinja i njihovih staništa. Na osnovu toga je preuzela obavezu upravljanja mrkim medvjedom, intenzivnog praćenja brojnosti populacije i osiguravanja njene stabilnosti. U procesu pristupanja EU, funkcionalno upravljanje populacijom mrkog medvjeda, jedno je od pitanja na koje Crna Gora treba imati spreman odgovor.

arhiva
dokumenti