Vijesti

/2018

Konkurs za dodjelu Grant programa za zaštićena područja (Projekat PA4NP)
17/01/2018

Dragi parkovi Dinarida,

Ukoliko imate ideju kako da poboljšate saradnju sa lokalnom zajednicom, imamo sjajnu vijest za vas!

Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida zajedno sa WWF Adria, u narednim danima raspisuje konkurs za dodjelu Grant programa za zaštićena područja.

Prednost će imati zaštićena područja - članovi asocijacije „Parkovi Dinarida“, a pozvani su da se prijave i ostali nacionalni parkovi, parkovi prirode i regionalni parkovi iz osam država dinarskog regiona. 

Dakle, projekti u okviru ovog Programa se mogu implementirati na nacionalnom i/ili regionalnom nivou u sljedećim zemljama: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu*, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i Sloveniji.

Prioritetne oblasti za Grant program za zaštićena područja biće:

  • Donošenje odluka i uticaj na donošenje odluka
  • Planiranje upravljanja
  • Komunikacija između zaštićenih područja i lokalne zajednice
  • Obrazovanje i saradnja sa lokalnim obrazovnim institucijama i organizacijama
  • Ekonomski razvoj
  • Jednaka prava i mogućnosti

Uz parkove, takodje i predstavnici lokalne zajednice trebaju biti uključeni u projekat.

Dragi parkovi, konsultujte se sa vašom lokalnom zajednicom u cilju pronalaženja najboljeg modela saradnje.

Čekamo vas!

*Imenovanje je bez predrasuda na poziciju ili status te u skladu s UNSCR 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova

arhiva
dokumenti