Vijesti

/2020

Konkurs za dodjelu Grantova u okviru drugog ciklusa Programa grantova za zaštićena područja
25/11/2020

Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida zajedno sa WWF Adria, raspisuju konkurs za dodjelu sredstava iz Programa grantova za zaštićena područja.

Program grantova za zaštićena područja namijenjen je upravljačima zaštićenih područja u regionu Dinarskog luka u cilju unapređenja odnosa i dijaloga između zaštićenih područja i lokalnih zajednica i stvaranja novih partnerstava na lokalnom i regionalnom nivou.

Projekti u okviru ovog Programa se mogu implementirati na nacionalnom i/ili regionalnom nivou u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija. Zaštićena područja iz ovih država mogu aplicirati kao Vodeći aplikanti.

Zaštićena područja iz Hrvatske i Slovenije mogu učestvovati u konkursu kao regionalni partneri.

Prednost prilikom dodjele grantova imaju zaštićena područja članovi mreže „Parkovi Dinarida“, a pozvani su da se prijave i ostali nacionalni parkovi, parkovi prirode i regionalni parkovi iz osam država dinarskog regiona.

Cilj Programa grantova za zaštićena područja 

Glavni cilj poziva je izgradnja partnerstva i unapređenje nivoa saradnje između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica na prostoru zemalja Dinarskog luka zasnovanog na principima odgovornosti, transparentnosti i participacije.

Specifični ciljevi poziva su:

  • Unapređenje saradnje između zaštićenih područja i lokalnih zajednica u cilju unapređenja monitoringa nelegalnih aktivnosti i neodrživih praksi u zaštićenim područjima;
  • Uspostavljanje trajnih struktura/mehanizama za komunikaciju i unapređenje funkcionalnosti postojeće saradnje između nadležnih institucija i civilnog društva u zaštićenom području;
  • Podrška inovativnim pristupima za ublažavanje sekundarnih efekata pandemije COVID-19 na zaštićena područja;
  • Podrška rješavanju negativnih uticaja pandemije COVID-19 na ranjive populacije (uključujući, ali ne ograničavajući se na žene, mlade, manjine, starije osobe i osobe s invaliditetom) u zaštićenim područjima.

Prioritetne oblasti za Program grantova za zaštićena područja su:

  • Donošenje odluka i uticaj na donošenje odluka;
  • Planiranje upravljanja;
  • Komunikacija između zaštićenih područja i lokalne zajednice;
  • Obrazovanje i saradnja sa lokalnim obrazovnim institucijama i organizacijama;
  • Ekonomski razvoj;
  • Jednaka prava i mogućnosti.

Ukupna vrijednost finansijskih sredstava iz Programa grantova iznosi 57,000.00 EUR. Minimalni iznos granta/podrške po projektu je 3,000.00 EUR, a maksimalni iznos je 7,000.00 EUR. Svi dostavljeni projekti su dužni da obezbijede minimalno sopstveno učešće u iznosu od 30% ukupnog budžeta. 

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je  31. decembar 2020. godine.  

Svi dokumenti za prijavu zajedno sa detaljnim Smjernicama za aplikante dostupni su u desnom uglu ove stranice 

Program Grantova za zaštićena područja implementira se u okviru projekta Zaštićena područja za prirodu i ljude u partnerstvu sa WWF Adria i podršku Švedske međunarodne razvojne agencije - Sida.

*Imenovanje je bez predrasuda na poziciju ili status te u skladu s UNSCR 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova

arhiva
dokumenti