Vijesti

/2018

Konkurs za dodjelu Grantova u okviru Programa grantova za zaštićena područja (Projekat PA4NP)
22/01/2018

Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida zajedno sa WWF Adria, raspisuju konkurs za dodjelu sredstava iz Programa grantova za zaštićena područja.

Program grantova za zaštićena područja  namijenjen je upravljačima zaštićenih područja u regionu Dinarskog luka u cilju unapređenja odnosa i dijaloga između zaštićenih područja i lokalnih zajednica I stvaranja novih partnerstava na lokalnom i regionalnom nivou.

Projekti u okviru ovog Programa se mogu implementirati na nacionalnom i/ili regionalnom nivou u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo*, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Slovenija

Prednost prilikom dodjele grantova imaju zaštićena područja - članovi mreže „Parkovi Dinarida“, a pozvani su da se prijave i ostali nacionalni parkovi, parkovi prirode i regionalni parkovi iz osam država dinarskog regiona.

Cilj Programa grantova za zaštićena područja

Glavni cilj poziva za projektne ideje je izgradnja partnerstva između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica zasnovanog na principima odgovornosti, transparentnosti i participacije.

Specifični ciljevi poziva su:  

  • Unapređenje nivoa saradnje između zaštićenih područja i lokalnih zajednica na prostoru zemalja Dinarskog luka; 
  • Uspostavljanje trajnih struktura/mehanizama za komunikaciju i unapređenje funkcionalnosti postojeće saradnje između nadležnih institucija i civilnog društva u zaštićenom području;
  • Podsticanje proaktivnog pristupa zaštićenim područjima nakon uključivanja predstavnika lokalne zajednice u proces donošenja odluka (planiranje, implementacija, monitoring i evaluacija politika koje utiču na upravljanje zaštićenim područjima).

Prioritetne oblasti za  Program  grantova za zaštićena područja su:

  • Donošenje odluka i uticaj na donošenje odluka
  • Planiranje upravljanja
  • Komunikacija između zaštićenih područja i lokalne zajednice
  • Obrazovanje i saradnja sa lokalnim obrazovnim institucijama i organizacijama
  • Ekonomski razvoj
  • Jednaka prava i mogućnosti

Ukupna vrijednost finansijskih sredstava iz Programa grantova  iznosi 100,000.00 EUR.  Minimalni iznos granta/podrške po projektu je 3,000.00 EUR, a maksimalni iznos je 7,000.00 EUR. Svi dostavljeni projekti su dužni da obezbijede minimalno sopstveno učešće u iznosu od 30% ukupnog budžeta.

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je  1. mart 2018. godine.  

Svi dokumenti za prijavu dostupni su na internet stranici, www.parksdinarides.org/me/aktivnosti/konkurs_za_dodjelu_grantova_u_okviru_programa_grantova_za_zasticena_podrucja/

 

 

arhiva
dokumenti