Vijesti

/2019

Mreža Parkova Dinarida obilježila prvih pet godina
09/12/2019

Mali jubilej, pet godina od osnivanja Parkova Dinarida, obilježen je 5 .i 6 . decembra 2019. godine na II Vanrednoj skupštini Parkova Dinarida koja je održana u Bihaću, NP Una.

Tom prilikom članovi mreže podsjetili su se aktivnosti i događaja koji su inicirani još 2012. godine, a koji su u konačnici rezultirali formalnim osnivanjem organizacije Parkovi Dinarida- mreža zaštićenih područja Dinarida 5. decembra 2014. godine u Podgorici.

Na događaju je naglašen značaj koji ova mreža ima za unapređenje zaštite prirode u području Dinarida. Istaknuto je da su od osnivanja 2014. godine Parkovi Dinarida izrasli u jaku nevladinu organizaciju koja je danas u svom djelovanju i radu u velikoj mjeri nezavisna od organizacija i institucija zemalja od kojih je potekla inicijativa za njezino osnivanje. Organizacije je danas prepoznatljiva u svim zemljama Dinarskog luka, čime su stvoreni preduslovi za novi iskorak koji će osigurati još veći razvoj organizacije, ali i preduslove za ono što je još važnije, a to je ostvarivanje zacrtanih ciljeva organizacije koje su zajednički definisali njeni osnivači i uspješno sprovođenje svih deklarisanih prioritetnih aktivnosti na cijelom području djelovanja odnosno zemalja Dinarskog luka.

Kao dio programa proslave godišnjice Parkova Dinarida, članovima su uručeni sertifikati o članstvu kao i zahvalnice za prijatelje organizacije koji su u prethodnih pet godina pomogli rad i razvoj Parkova Dinarida.

U sklopu događaja je održana i II Vanredna skupština Parkova Dinarida na kojoj je usvojen novi Statut organizacije, koji će omogućiti da se i formalno potvrdi faktično stanje u kojem se danas nalazi organizacija, pet godina od njenog osnivanja.

Najveća novina u Statutu je osnivanje novog organa koji se naziva Stručni savjet, koji je savjetodavni organ za stručna pitanja unaprjeđenja, zaštite, razvoja i upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na prostoru zemalja Dinarskog luka. Novim Statutom se propisuje njegov sastav, izbor i trajanje mandata te način rada tog novog organa. S obzirom na definisane ciljeve i usvojene prioritetne aktivnosti Parkova Dinarida osnivanje ovog organa nametnulo se kao nužnost.

Nadalje, novim Statutom se preciznije definiše članstvo u Organizaciji na način da se ono dijeli na redovne i počasne članove. Novim Statutom su brisani tzv. „članovi osnivači“ odnosno fizička lica koja su prilikom osnivanja Organizacije bila upisana u registar nevladinih organizacije iz razloga jer važećim Statutom nisu bila definisana njihova ovlašćenja u pogledu glasanja, plaćanja članarine i sl., te se time mogla stvoriti određena pravna nesigurnost u pogledu valjanosti postupka prilikom donošenja pojedinih odluka Organizacije. Novim Statutom fizička lica ne mogu biti redovni članovi ali mogu biti počasni članovi bez prava glasa.

Osim toga, novim Statutom se pobliže propisuje način izbora svih organa Organizacije kako u procesu izbora ne bi došlo do bilo kakvih nejasnoća i nepravilnosti te se jasno razgraničavaju ovlašćenja pojedinih organa Organizacije radi što boljeg i jednostavnijeg funkcioniranja i efikasnijeg donošenja odluka.

 

 

 

 

arhiva
dokumenti