Vijesti

/2019

Mreža Parkova Dinarida proglasila 7. oktobar za Dan zaštite Dinarida
03/06/2019

Na petoj Generalnoj Skupštini Parkova Dinarida i sastanku mreže, koji su održani u Parku prirode Blidinje  donešena je odluka o proglašenju 7. oktobra za Dan zaštite Dinarida. Inicijativa za uspostavljanje Dana zaštite Dinarida potekla je iz Sekretarijata Parkova Dinarida iz Podgorice kao prvi korak ka unapređenju prirodnih vrijednosti Dinarida, jačanju saradnje i većoj prepoznatljivosti regiona Dinarskog luka kao cjeline.

Povod za odabir 7. Oktobra kao datuma na koji će se ubuduće obilježavati ovaj dan je taj što je na taj datum 2014. godine u NP Brijuni održana konferencija Parkova Dinarskog luka na kojoj je potpisano pismo namjere o osnivanju Parkova Dinarida. 

“Cilj uspostavljanja Dana zaštite Dinarida je promovisanje jedinstvenost i isprepletenosti prirodnog bogatstva i kulturno-istorijskih sadržaja ovog po mnogo čemu posebnog prostora, kao i unapređenje prirodnih vrijednosti na tom području”, izjavio je Zoran Mrdak, izvršni direktor Parkova Dinarida.

U tom cilju članovi mreže će ovaj datum obilježavati prigodnim aktivnostima u svojim zaštićenim područjima, uz podršku sekretarijata Parkova Dinarida.

arhiva
dokumenti