Vijesti

/2017

Na Biogradskoj gori ogrlicom sa GPS odašiljačem, obilježen jedan od najvećih medvjeda na Balkanu
15/10/2017

Kolašin  - Prvi put u Crnoj Gori, u NP Biogradska gora jutros u 3:10 sati,  uhvaćen je i satelitskom ogrlicom markiran mrki medvjed (Ursus Arctos), težak impozantnih 255 kg. Ekspertski tim za medvjede sa Biološkog fakulteta iz Beograda na čelu sa doc.dr. Duškom Ćirovićem, veterinarom Slobodanom Spasojevićem, u saradnji sa službom zaštite NP Biogradska gora uspješno su markirali, a zatim uspjeli i da obilježe medvjeda, koji je dobio ime Nikola.

„Ovo je jedan od najvećih uhvaćenih, premjerenih i markiranih medvjeda na Balkanu. Zahvaljujući orglici  naredne tri godine dobijaćemo redovne  podatke o Nikolinom kretanju po šumama i planinskim masivima Crne Gore. Nadamo se da će imati dug i zdrav život “, izjavio je profesor Ćirović.

“Raduje nas da smo i zvanično potvrdili prisustvo ove jedinke na teritoriji NP Biogradska gora, što je prvi korak ka prikupljanju naučno zasnovanih podataka, u saradnji sa najboljim stručnjacima iz regiona.  U potpunosti sam siguran da ćemo uskoro ponuditi  jedinstven turistički proizvod u Crnoj Gori koji će povezati sve privredne subjekte i lokalno stanovništvo Kolašina i Mojkovca”, saopštio je direktor Nacionalnog parka Biogradska Gora, Saša Jeknić.

 Markiranje medvjeda Nikole realizovano je u okviru projekta „Posmatranje medvjeda“, koji zajedno sprovode Parkovi Dinarida -  mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria – Svjetska organizacija za zaštitu prirode, a pod pokroviteljstvom švedske razvojne agencije SIDA. Ovaj projekat se realizuje  kroz regionalni program „Zaštićena područja za prirodu i ljude“,  u saradnji sa nacionalnim parkovima Biogradska gora u Crnoj Gori i Tara u Srbiji.

Projekat “Posmatranje medvjeda” posvećen je razvoju turizma orjentisanog na prirodu uz promovisanje mjera zaštite i unapređenja staništa medvjeda. U naredne dvije godine će se saradnjom predstavnika nauke i privrede uspostaviti sistem za razvoj i održivi korišćenje resursa i zaštitu prirode.

“Projekat „Posmatranje medvjeda“ je jedan u nizu aktivnosti koje sprovode Parkovi Dinarida – mreža kojoj pripadaju gotovo sva zaštićena područja iz osam zemalja dinarskog regiona, okupljeni sa ciljem da se kroz regionalno povezivanje unaprijedi politika zaštite prirode i obezbijede preduslovi za održivi razvoj lokalnih zajednica u blizini parkova.

Projektom „Posmatranje medvjeda“, želimo  da uspostavimo atraktivan turistički proizvod od kojeg bi imali koristi kako NP Biogradska gora i NP Tara, tako i lokalna zajednica. Stanovnici zaštićenih i okolnih područja dobiće priliku da se uključe u mjere zaštite mrkog medvjeda kroz obuku za prikupljanje DNK materijala i druge aktivnosti, zatim i kreiranje atraktivne turističke ponude kao vodiči za posmatranje medvjeda ili kroz pružanje usluga smještaja, gastronomiju, brendirane suvenire i druge turističke proizvode i usluge orjentisane na prirodu.“ – izjavio je izvršni direktor  Parkova Dinarida, Zoran Mrdak

Zaštita mrkog medvjeda čiji je opstanak ugrožen uništavanjem prirodnih staništa i krivolovom, predstavlja prioritet za zaštitu na globalnom nivou. Medvjedi kao životinje koje žive samostalno, a ne u grupama, imaju potrebu za velikim staništem, kako bi se nesmetano kretali, hranili, razmnožavali i našli pogodna mjesta za zimski san. Zato je zaštita mrkog medvjeda jedan od prioriteta, koji će budućnosti posjetiocima parkova  kroz turističku ponudu omogućiti da dožive  medvjeda uživo, i upoznaju se sa životom ove ugrožene i zaštićene divlje vrste.