Vijesti

/2019

Najava trećeg sastanka INHERIT projekta u Splitu
13/03/2019

Novi sastanak projektnog tima INHERIT projekta (Održive turističke strategije u zaštiti i valorizaciji prirodne baštine mediteranske obale i priobalja) održaće se u Splitu 27. i 28. marta 2019. godine.

Sastanak će okupiti vodeće partnere i vođe radnih grupa, takođe relevantni ključni partneri svih modularnih projekata su pozvani da učestvuju. Partneri će preuzeti aktivnu ulogu u predviđenim sesijama i radnim grupama.

Projekat će testirati i primijeniti novi pristup prilagođen specifičnostima MED-a u zaštiiti prirodnog naslijeđa od štetnih posljedica intenzivnog turizma. INHERIT će promovisati sezonske olakšice za održivi turizam i rješavanje problema prevazilaženja domaćih kapaciteta, osmišljavajući i primjenjujući “bottom up” pristup u zaštiti područja, oslanjajući se na samoregulaciju i praćenje od strane lokalnih zajednice i turističkih aktera.

INHERIT se realizuje u okviru Interreg MED programa i okuplja 15 partnera iz svih 10 MED zemalja s ciljem očuvanja i valorizacije prirodnog nasljeđa u MED obalnim i priobalnim turističkim destinacijama. Parkovi Dinarida - Mreža zaštićenih područja Dinarida je zvanični partner iz Crne Gore.

arhiva
dokumenti