Vijesti

/2017

Obilježen Evropski dan parkova
24/05/2017

Podgorica - Evropski dan parkova, 24. maj, obilježen je danas u Podgorici, predstavljanjem publikacije – priručnika Procjene dobrobiti od zaštićenih područja u Crnoj Gori, pripremljene od strane organizacije WWF Adria.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović zahvalio se direktoru WWF Adria g. Martinu Šolaru na veoma korisnom priručniku koji sadrži konkretne i korisne podatke o vrijednosti zaštićenih područja u Crnoj Gori. Ministar Radulović je naglasio da postoji ogromna šansa i veliki potencijal u održivoj zaštiti nacionalnih parkova kroz turizam, ali da je potrebno razviti infrastrukturu na način da nacionalni parkovi mogu da prime veći broj posjetilaca a da priroda ne bude ugrožena.

Martin Šolar, direktor WWF Adria predstavio je piručnik Procjene dobrobiti od zaštićenih područja u Crnoj Gori, koji donosi ključne rezultate analize koji mogu obezbijediti osnovne informacije o tome kako različite zainteresovane strane gledaju na trenutnu i potencijalnu vrijednost zaštićenih područja. Rezultati su zasnovani na diskusijama koje su uključivale oko 50 eksperata, vladinih službenika, preduzetnika, poljoprivrednih proizvođača i predstavnika lokalne zajednice, a oslikavaju stvarno stanje, izazove i prilike sa kojima se lokalne zajednice susrijeću. Šolar je naglasio da nacionalni parkovi u Crnoj Gori imaju veliki potencijal za turizam i kreiranje novih poslova u ovoj grani.

Zoran Mrdak, direktor Asocijacije „Parkovi Dinarida“ predstavio je rad ove organizacije koja okuplja parkove iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije i Kosova i čiji su članovi svi nacionalni parkovi u Crnoj Gori kao i park prirode Piva. U Asocijaciju su uključene 66 institucija koje upravljaju sa 82 zaštićena područja, a misija organizacije je promovisanje i unapređenje zajedničkog interesa za očuvanje zaštićenih područja i održivi razvoj u regionu.

Azra Vuković, direktorica JP Nacionalni parkovi Crne Gore naglasila je da su prvi nacionalni parkovi u Crnoj Gori osnovani prije 65 godina i da imaju ogroman prirodni, ali i kulturno-istorijski značaj za Crnu Goru. Vuković je naglasila da je JP Nacionalni parkovi realizovalo brojne aktivnosti koje su vezane za zaštitu, očuvanje i promociju najznačajnijih prirodnih vrijednosti, unapređenju infrastrukture i diverzifikaciji turističke ponude.

Ivana Vojinović, direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma naglasila je da su zaštićene teritorije veoma bitne za Crnu Goru i da oko 17% teritorije ima određenu zaštitu na lokalnom ili međunarodnom nivou. Takođe, Vojinović je istakla da je u toku mapiranje lokacija u cilju uspostavljanja Natura 2000 mreže u Crnoj Gori.