Vijesti

/2019

Održana V Skupština mreže Parkova Dinarida i godišnji sastanak u Parku prirode Blidinje
31/05/2019

Članovi Parkova Dinarida na V Skupštini mreže proglasili Dan zaštite Dinarida

V Generalna Skupština Parkova Dinarida i godišnji sastanak mreže održani su 28. i 29. 05. 2019. u Parku prirode Blidinje u Bosni i Hercegovini. Dogadjaj je okupio preko 60 učesnika, članova mreže i predstavnika zaštićenih područja u regionu Dinarida.

Članovi mreže su se kroz prezentacije i diskusije upoznali sa trenutnim aktivnostima na razvoju indeksa uključenosti lokalnog stanovništva, kao i sa drugim ciklusom indeksacije koji Parkovi Dinarida, kao dio tog procesa, trenutno sprovode u 25 zaštićenih područja. Pored toga predstavljeni su i rezultati Programa grantova za zaštićena područja koji je nedavno završen, a koji se  pokazao kao efektivan mehanizam za poboljšanje komunikacije i saradnje između zaštićenih područja i lokalnog stanovništva.

Posebna tema događaja bila je inicijativa za uspostavljanje Dana zaštite Dinarida. Inicijativa je podržana od strane članova i odlučeno je da se 7. Oktobar, datum kada je 2014. godine, u NP Brijuni, potpisano pismo namjere o osnivanju Parkova Dinarida,  proglasi Danom zaštite Dinarida.  Cilj uspostavljanja Dana zaštite Dinarida je promovisanje jedinstvenost i isprepletanosti prirodnog bogatstva i kulturno-istorijskih sadržaja ovog po mnogo čemu posebnog prostora kao i unapređenje prirodnih vrijednosti na tom području. 

Upravni odbor i Skupština su u članstvo primili i 3 nova člana, Specijalni rezervat prirode Zasavica i Park prirode Tikvara iz Srbije, kao i NP Kozara iz Bosne i Hercegovine, čime je mreža Parkova Dinarida proširena i  sada broji ukupno 95 zaštićenih područja iz osam zemalja regiona. Pored proširenja mreže, Skupština Parkova Dinarida je usvojila Godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj Parkova Dinarida za 2018. godinu, kao i Godišnji plan rada za 2019. godinu.

Predsjednik UO Parkova Dinarida I direktor NP Una, Amarildo Mulić, upoznao je članove mreže sa namjerama susjedne Hrvatske da bivši vojni objekat Čerkezovac u Hrvatskoj, tek nekih 800 metara udaljen od granice sa BiH i na oko tri kilometra od centra Novog Grada (Bosanski novi) pretvori u odlagalište nuklearnog otpada. Posebno je naglasio netransparentnost cijelog procesa što je suprotno konvencijama i propisima koje bi Hrvatska morala da ispoštuje. Direktor NP Una je izrazio zabrinutost zbog blizine predviđene lokacije ovom nacionalnom parku što potencijalno ugrožava biodiverzitet ovog područja, a posebno će se negativno odraziti na emitivna tržišta i dalji turistički razvoj NP Una, kao i područje budućeg Parka prirode Una. Učesnici su upoznati da je Ministarstvo turizma BiH pokrenulo inicijativu o uvrštavanju unskih slapova u Martin Brodu na listu svjetske baštine UNESCO, što bi odlagalište radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini svakako moglo da ugrozi. 

U susret godišnjoj Skupštini kao poseban događaj, održan je okrugli sto na temu Stanje i perspektive zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini, koji je pružio priliku upravljačima zaštićenih područja iz BiH da razmjene iskustva i diskutuju probleme sa kojima se susreću i moguće načine za njihovim prevazilaženjem. Na skupu je istaknuto da proglašenje novih zaštićenih područja u BiH ne treba biti u svrsi razvoja i promovisanja novih turističkih destinacija, već da je primarni cilj i svrha takvih područja zaštita i unapređenje prirodnih vrijednosti. Posebno je naglašena potreba poboljšanja međusobne komunikacije i produbljivanja saradnje u cilju čega će Parkovi Dinarida inicirati slične sastanke i u drugim državama regiona.

 

 

arhiva
dokumenti