Vijesti

/2018

Oglas za posao - „Parkovi Dinarida“ – projekt menadžer/ka
05/06/2018

"Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida" traži projekt menadžera/menadžerku- službenika/cu za upravljanje projektima iz oblasti životne sredine i turizma. Odabrana osoba će biti zadužena za realizaciju aktivnosti u okviru programa “Zaštićena područja za prirodu i ljude”, partnerske inicijative Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF Adria i Parkova Dinarida - mreže zaštićenih područja Dinarida.

GLAVNE ODGOVORNOSTI I OBAVEZE

-          Realizacija terenskog projekta “Posmatranje medvjeda“ u NP Biogradska gora u Crnoj Gori:

 1. Koordinacija izrade marketing strategije za razvoj inovativnog turističkog proizvoda u   Nacionalnom parku Biogradska gora;
 2. Koordinacija komunikacije između projektnih partnera, upravljača, lokalne zajednice;
 3. Koordinacija uspostavljanja edukativnog kutka o divljem svijetu u nacionalnom parku;
 4. Organizacija edukativnih i promotivnih aktivnosti.

-          Vođenje komunikacija i promotivnih aktivnosti za "Parkove Dinarida - mrežu zaštićenih područja Dinarida" kroz korišćenje odabranih komunikacijskih alata:

 1. Realizacija  komunikacijske  strategije:
 2. Direktan kontakt sa članovima;
 3. Redovno administriranje web stranice, bloga i drugih kanala društvenih medija
 4. Organizacija godišnje konferencije Parkova Dinarida i drugih događaja;
 5. Izrada i distribucija komunikacijskih/promotivnih materijala koji će pomoći da se izgradi brand unutar mreže i stvori osjećaj ponosa i zajedničke pripadnosti regionalnom brendu;

-          Razvijanje saradnje sa zaštićenim područjima i relevantnim institucijama, organizacijama i MSP   iz sektora zaštite životne sredine i turizma;

-          Prikupljanje podataka i priprema izvještaja o realizovanim aktivnostima;

-          Učešće na relevantnim skupovima u zemlji i regionu;

-          Obavljanje drugih poslova od značaja za realizaciju regionalnog programa “Zaštićena   područja za prirodu i ljude“ i  rad Parkova Dinarida. 

POTREBNE VJEŠTINE I KOMPETENCE

-          Univerzitetska diploma,

-          Najmanje 3 godine iskustva u samostalnom vođenju projekata i komunikacija za oblast životne   sredine i turizma;

-          Iskustvo u organizaciji posla i logistici;

-          Izvanredne vještine za prestavljanje koncepta na uvjerljiv način pomoću teksta, slike ili drugih   medija;

-          Iskustvo u razvoju i pripremi publikacija i drugih komunikacijskih proizvoda;

-          Napredni nivo znanja engleskog  i lokalnog jezika (crnogorski, hrvatski, bosanski, srpski);

-          Pouzdana, organizovana osoba timskog duha,  spremnost za rad u međunarodnom i   multikulturalnom okruženju.

DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJAVU

 • CV na engleskom i lokalnom jeziku
 • Kopija univerzitetske diplome;
 • Pismo o zainteresovanosti sa dvije reference (na engleskom i lokalnom jeziku).

Kandidat će raditi u Podgorici, na puno radno vrijeme. Trajanje ugovora je šest mjeseci, uz mogućnost produženja.  Pozicija zahtijeva česta putovanja.

Zainteresovani za ovu poziciju treba da popune potrebnu dokumentaciju i proslijede je na e-mail adresu: info@parksdinarides.org  najkasnije 18. juna 2018. godine sa naslovom: Oglas za projekt menadžera/ku -  Parkovi Dinarida. Samo odabrani kandidati/kandidatkinje  će biti kontaktirani. Poslodavac zadržava pravo da traži dodatne informacije ili dokumenta.

Parkovi Dinarida su pravedan poslodavac, pozivamo sve kvalifikovane kandidate i kandidatkinje da se prijave bez obzira na pol, bračni i porodični status, invaliditet, nacionalnost,  vjerske i druge specifičnosti.

arhiva
dokumenti