Vijesti

/2018

Otvorena Izložba fotografija "Priroda nas povezuje - Parkovi Dinarida"
15/11/2018

Otvorena Izložba fotografija "Priroda nas povezuje - Parkovi Dinarida"

15/11/2018

Danas je na Plečnikovoj promenadi,  izložbenom prostoru parka Tivoli u Ljubljani, otvorena Izložba fotografija pod nazivom “Priroda nas povezuje – Parkovi Dinarida”. Domaćin događaja je Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, a izložba je pripremljena u saradnji sa Parkovima Dinarida – mrežom zaštićenih područja Dinarida.

Cilj izložbe je promocija zaštićenih područja u okviru mreže Parkovi Dinarida i zaštićenih područja, koji su članovi Zajednice parkova Slovenije.

Na najljepšoj lokaciji u Ljubljani, u parku Tivoli izloženo je 120 bilborda velikih formata, na kojima su predstavljene fotografija iz 58 zaštićena područja, članova asocijacije Parkova Dinarida kao i fotografije članova Zajednice parkova Slovenije, koji okuplja 14  upravljača zaštićenih područja Slovenije.

Na fotografijama su predstavljene prirodne i kulturne baštine zaštićenih područja, te prednosti zaštite tih područja za lokalno stanovništvo i ljude koji žive u široj regiji.

U organizaciji izložbe su pored Parka Tivoli i Parkova Dinarida učestvovali: Grad Ljubljana, Javno preduzeće Snaga, koje upravlja Parkom prirode Tivoli Rožnik i Šišenski hrib i WWF Adria.

Izložba će biti otvorena do januara 2019.

arhiva
dokumenti