Vijesti

/2019

Parkovi Dinarida na Mediteranskoj Konvenciji o održivom turizmu
19/06/2019

Više od 70 govornika i 200 učesnika iz javnog i privatnog turističkog sektora učestvovalo je na "Mediteranskoj Konvenciji o održivom turizmu 2019", koja je održana u Barseloni, u periodu od  5. do 7. juna.

Ovaj događaj je podstakao dobru debatu o ključnim temama za promociju održivog turizma, pružajući platformu za predstavljanje rješenja koje je razvila MED održiva turistička zajednica, inicijativa Interreg MED programa.

Ova Konvencija je takođe bila prilika da se otkrije 18 projekata teritorijalne saradnje Zajednice održivog turizma MED, koja je aktivna u 12 zemalja sjevernog Mediterana, uključujući skoro 200 organizacija.

Organizacija Parkovi Dinarida - Mreža zaštićenih područja je takođe dio programa Interreg MED kroz implementaciju projekta INHERIT u Crnoj Gori. Predstavnik organizacije je učestvovao u ovoj Konvenciji, čiji će rezultati biti korisni za dalju implementaciju projekta i održivi razvoj turizma u Crnoj Gori.

arhiva
dokumenti