Vijesti

/2018

Parkovi Dinarida objavljuju konkurs za Službenika za finansije i administraciju
01/04/2018

Zbog povećanog obima posla i profesionalizacije organizacije, otvorena je pozicija Službenika za finansije i administraciju. Odabrani kandidat će obavljati svoje dužnosti uz korišćenje crnogorskog (ili jezika regiona)  i engleskog jezika. Angažman uključuje i povremena putovanja van Crne Gore.

Službenika za finansije i administraciju je odgovoran za efikasno upravljanje finansijama i administracijom u organizaciji.

Glavne obaveze i odgovornosti kandidata:

 • Evidencija i arhiviranje dokumentacijeod značaja za poslovanje organizacije (djelovodnik, knjiga primljenih računa, knjiga primljenih faktura, evidencija ugovora,  dnevnik blagajne itd.
 • Poslovi platnog prometai prateća evidencija (upravljanje glavnim i projektnim računima organizacije);
 • Blagajnički poslovi(prijem, izdavanje i čuvanje gotovine, plaćanja, evidentiranje i čuvanje blagajničke dokumentacije);
 • Planiranje i realizacija budžetskih linija za tekuće poslovanje i projekte organizacije
 • Praćenje i kontrola trošenja sredstavau skladu sa finansijskim planovima
 • Ralizacija nabavki, u skladu sa PRAG-om i drugim relevantnim procedurama; kontakt sa dobavljačima i podugovaračima;
 • Poslovi ugovaranja usluga i proizvoda;
 • Priprema i dostavljanje finansijskih izvještajau skladu sa zahtjevima nadležnih organa u Crnoj Gori i donatora u zemlji i inostranstvu, uključujući blagovremeno dostavljanje finansijske dokumentacije računovodstvenoj agenciji;
 • Komunikacija sa svim interesnim grupamaod značaja za poslove administracije i finansija (Poreska uprava Crne Gore,  Zavod za zapošljavanje Crne Gore, banke, donatori, revizorske institucije, organi nadležnih za povrat PDV-a  itd.
 • Sprovođenje procedura za oslobađanje od PDV-a;
 • Pružanje podrške prilikom realizacije događaja;
 • Ostali poslovi iz sektora administracije i finansija.

Neophodna znanja i kompetencije:

 • Univerzitetska diploma iz oblasti ekonomije, matematike, organizacijskog menadžmenta ili javne administracije
 • Poznavanje zakonskih pravila i propisa, uključujući finansijske prakse kod upravljanja na projektnom nivou
 • Minimum 3 godine iskustva u vođenju finansija i administracije
 • Minimum 1 godina iskustva rada na finansijskom planiranju, upravljanju i izvještavanju za projekte finansirane od strane međunarodnih organizacija, uključujući programe finansirane od Evropske komisije (IPA; IPA CBC; Interreg; Erasmus+ etc).
 • Profesionalan nivo znanja engleskog jezika
 • Visok stepen kompjuterskih znanja i vještina, napredno korišćenje Excel-a za vođenje finansija. Poznavanje drugih programa prednost.  

DOKUMENTA ZA PRIJAVU

-       Poslovna biografija kandidata

-       Motivaciono pismo

-       Reference.

CV i motivaciono pismo je potrebno dostaviti na engleskom jeziku.

Zainteresovani kandidati treba da pripreme potrebnu dokumentaciju i proslijede je na e-mail adresu: info@parksdinarides.org , najkasnije do 15.aprila 2018. godine sa naslovom: Oglas za službenika za finansije i administraciju -  Parkovi Dinarida.

Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani.

arhiva
dokumenti