Vijesti

/2021

Parkovi Dinarida organizuju webinar Upravljanje posjetiocima i edukacija u zaštićenim područjima
06/06/2021

Parkovi Dinarida u saradnji sa WWF Adra organizuju webinar na temu

Upravljanje posjetiocima i edukacija u zaštićenim područjima

Događaj će se održati 14.06 2021. godine, putem Zoom platform u periodu 11.00 – 13.00

Program webinara

Dobrodošlica i uvodna obraćanja

Jelena Marojević Galić, Parkovi Dinarida i Goran Sekulić, WWF Adria

Upravljanje posjetiocima u zaštićenim područjima

  • Izrada Plana upravljanja posjetiocima i njegovo provođenje – primjer NP Krka, Ivona Cvitan, rukovoditeljica Službe za turizam, promidžbu, prezentaciju i ugostiteljstvo
  • Upravljanje posjetiocima u Parku Škocjanske jame, Borut Peric, Služba za istraživanje i razvoj
  • Izazovi u upravljanju posjetiocima u toku pandemije Covid-19 u NP Tara, Ranko Milanović, Rukovodilac Službe informisanja, prezentacije i turizma

Pandemija Covid-19 i edukacija u zaštićenim područjima

  • Edukacija u zaštićenim područjima, Jovana Dragić May, WWF Adria
  • Važnost edukacije u NP Skadarsko jezero sa primjerima edukacije u toku pandemije Covid-19, Marijana Živaljević Roganović, edukator i stručni saradnik za odnose sa posjetiocima
  • Primjer edukacije u NP Krka, Branka Telenta interpretator 

Diskusija

 Zainteresovani za učešće na webinaru mogu se prijaviti na email: info@parksdinarides.org 

arhiva
dokumenti