Vijesti

/2017

Primjer dobre prakse-NP Una predstavljen na Konferenciji Europark Federacije
30/10/2017

U Nacionalnom parku Gran Sasso e Monti della Laga u Italiji od 26. do 28. oktobra 2017. godine održala se  10. Konferencija Europark Federacije na temu održivog turizma u zaštićenim područjima.

Na Konferenciju su pozvani i predstavnici zaštićenih područja iz regije kao članice Europark Federacije  i nosioci  Evropske povelje za održivi turizam. Nacionalni park Una kao jedini u BiH, te NP Kornati i PP Medvednica iz susjedne Hrvatske i predstavnici regionalne kancelarije  WWF Adria - Svjetske organizacije  fonda za zaštitu prirode učestvovali su na konferenciji.

WWF Adria je u procesu sertifikacije  zaštićenih područja imao vrlo bitnu ulogu, a posebno u slučaju NP Una gdje je nastavak aktivnosti  i podrška WWF-a po ovom pitanju nastavljen kroz projekat „Zaštićena područja za prirodu i ljude“

Od svih zaštićenih područja koji su učestvovali na Konferenciji, domaćin je pozvao samo NP Una da u plenarnom dijelu Konferencije prisutnima predstavi primjere dobre prakse i mogućnosti razvoja na principima održivog turizma u NP Una i Bihaću, a posebno Charter part II koji je vezan za uvezivanje i obogaćivanje turističke ponude u NP Una i šire, a što je ove godine između ostalih aktivnosti bilo aktuelno osnivanjem Turističkog klastera UNA.

Predstavnik NP Una Haris Hadžihajdarević je u plenarnom dijelu predstavio je  NP Una i prisutne upoznao o dosadašnjem radu i planovima NP-a sa posebnim akcentom na održivi turizam u Parku i okruženju na temu „Kako ostvariti socijalne i ekonomske dobrobiti u saradnji sa lokalnom zajednicom“.

U okvirima evropskih mreža i asocijacija prepoznati smo i priznati kao Charter područje sa pozitivnim primjerom u razvijanju turizma u zaštićenim područjima, a posebno ako se u obzir uzme cjelokupno stanje u Bosni i Hercegovini i činjenicu da NP Una postoji nešto više od 6 godina.