Vijesti

/2018

Registracija za učešće na IV Konferenciji Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida je OTVORENA
18/09/2018

Dragi članovi i prijatelji Parkova Dinarida,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na četvrtu Međunarodnu konferenciju Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida, koja će se održati od 6 do 9. novembra 2018 godine u Budvi, Crna Gora.

Ovogodišnja konferencija imaće fokus na razvoju zaštićenih područja kroz proaktivno uključivanje lokalnih zajednica u procese upravljanja iz oblasti zaštite prirode, edukacije, turizma  itd.; Pored  toga konferencija je prilika za članove mreže da čuju više o evropskim fondovima kao jednom od najvažnijih instrumenata za kofinansiranje projekata unapređenja zaštićenih područja  i da učestvuju u planiranju daljih pravaca razvoja mreže i zajedničkih regionalnih inicijativa;

U toku trajanja Konferencije održaće se i zasijedanje IV Generalne skupštine Parkova Dinarida na kojoj će članice Mreže biti u prilici da se detaljno upoznaju sa sprovedenim aktivnostima, i učestvuju u pripremi  novog Strateškog plana za period od tri godine (2019-2021)

Prilažemo: Program konferencijeLogističke informacije i Registracionu formu.

Rok za prijavu za učešće na konferenciji je 15. oktobar 2018.

arhiva
dokumenti