Vijesti

/2020

Saradnja nacionalnih parkova Una i Biogradska gora
22/01/2020

U okrivu Sajma turizma koji se tokom protekle sedmice održao u Štutgartu, direktor Nacionalnog parka Una, Amarildo Mulić, i direktor Nacionalnih parkova Crne Gore, Elvir Klica, potpisali su Povelju o bratimljenju NP Biogradska gora iz Crne Gore i NP Una iz Bosne i Hercegovine.

Potpisivanjem ove Povelje dva zaštićena područja imaće priliku da sarađuju i razmjenjuju iskustva i najbolje prakse iz oblasti zaštite prirode i turističkih ponuda zasnovanih na održivom razvoju, kao i međusobnoj podršci u kreiranju i provođenju aktivnosti od zajedničkog interesa. Razmjena iskustava nacionalnih parkova će se ogledati i u podršci kolega iz NP Biogradska gora u izradi aplikacije za nominaciju Martinbrodskih slapova za prijem na UNESCO listu Svjetske prirodne baštine obzirom da su stekli određena iskustva i znanja pri nominaciji bukovih šuma NP Biogradska gora. Martinbrodski slapovi se već nalaze na tentativnoj listi.

 “Pored saradnje sa Nacionalnim parkovima evropskih razvijenih zemalja mnogo nam je bitna i regionalna saradnja, od koje sve počinje. Pored uobičajnih oblika saradnje i razmjene iskustava zajedno ćemo raditi na dostizanju svjetskih standarda u očuvanju zaštićenih područja. Insistiraćemo na zajedničkom apliciranju ka evropskim fondovima za prekograničnu saradnju, sve u cilju razvoja, edukacije, istraživanja i promotivnih aktivnosti. Brendiranje naših parkova na globalnom tržištu je jedan od naših strateških prioriteta”, kazao je prilikom potpisivanja direktor NPCG Elvir Klica i dodao da će ovakve aktivnosti biti praksa u radu NPCG.

Direktor NP Una, Amarildo Mulić, koji je ujedno i predsjednik UO Parkova Dinarida- mreže zašićenih područja Dinarida koja broji 95 članova u regionu, istakao je da je potipisivanje povelje naznaka da je potrebna saradnja u regionu u dijelu zaštite prirode.

„Danas nam je bila čast da potpišemo svečanu povelju o bratimljenju. Cilj nam je da nacionalni parkovi, svako u svom domenu, postanu generatori održivog razvoja. To je princip rada i vizija ne samo NP Una, već i većine parkova u regionu, a pogotovo onih u Crnoj Gori. Ovo je naša prva Povelja o bratimljenju sa nekim od nacionalnih parkova u regionu. Danas želimo poslati poruku da bez obzira na kilometarske udaljenosti možemo sarađivati u marketinškom i promotivnom smislu, ali isto tako i na prijenosu znanja i iskustava kada je u pitanju upravljanje zaštićenim područjima“, poručio je Mulić.

 

arhiva
dokumenti