Vijesti

/2019

Sastanak Interreg MED programa i sastanak INHERIT projekta održan u Splitu
04/04/2019

Predstavnici „Parkovi Dinarida -mreža zaštićenih područja Dinarida“ učestvovali su na sastancima i radionicama Interreg MED programa, koji su održani u periodu 27. - 28. marta, u Splitu (Hrvatska). Tom prilikom su razmenjena iskustva i stečena nova znanja o stanju održivog turizma u oblasti mediteranskog basena i projektima koji se realizuju.

Najprije je dana 27. marta održan horizontalni sastanak partnera Interreg MED programa koji se bavi održivim turizmom u Mediteranu, pod radnim nazivom „Putem preporuka politike za održivi turizam: Oblikovanje rezultata MED zajednice“. Ovom prilikom su predstavljeni svi projekti koji se trenutno odvijaju pod okriljem ovog segmenta MED programa, njihov tok, rezultati i eventualne poteškoće u relizaciji. Nakon toga, uslijedio je dio sa aktivnim učešćem svih prisutnih gdje su, kroz radionice predvođene međunarodnim ekspertima, dali svoj doprinos kreiranju cjelovite politike za održivi turizam u oblasti Mediterana.

Drugog dana, 28. marta, održan je sastanak svih 15 partnera iz 10 zemalja Mediterana koji učestvuju na projektu INHERIT, a koji u Crnoj Gori implementira organizacija Parkovi Dinarida. Ovom prilikom je urađen pregled aktivnosti istraživačke faze, koja se upravo završava, i predstavljen plan aktivnosti za sledeću, odnosno fazu testiranja. Sastanak je održan u organizaciji Ministarstva turizma Republike Hrvatske, koje je takođe projektni partner. Tom prilikom je zaključeno da su sve aktivnosti iz prethodne faze projekta uspješno završene ili se privode kraju, te da je sve spremno za početak realizacije naredne faze, kada bi se testirao INHERIT pristup na pilot područjima u svakoj zemlji. Za Crnu Goru je kao pilot područje odabrano zaleđe Herceg Novog, sa dijelom kojem pripada Park prirode „Orjen“, zbog kompletnog prirodnog nasljeđa i mogućnosti koje pruža za aktivan odmor i razvoj održivog turizma u skladu sa očuvanjem prirode.

arhiva
dokumenti