Vijesti

/2019

Strateško planiranje Parkova Dinarida u Samoboru
25/02/2019

Priprema trogodišnjeg Strateškog plana mreže privodi se kraju

Kao dio pripreme novog trogodišnjeg Strateškog plana Parkova Dinarida za period 2019. – 2021. u Samoboru (Hrvatska) od 19. do 22. februara 2019. godine održana je radionica “Izrada strateškog plana Parkova Dinarida”. Priprema novog plana mreže započela je u 2018. godini.

U toku participativnog procesa, na konferenciji Parkova Dinarida održanoj u novembru u Budvi (Crna Gora), organizovana je prva radionica na kojoj su učesnici razgovarali o dosadašnjem radu mreže i potrebama za naredni period.

Na drugoj radionici, organizovanoj u Samoboru, razmotrene su izjave o Viziji i Misiji Parkova Dinarida, pripremljena SWOT analiza, drvo problema, kao i strateški i operativni plan sa procjenom troškova. Kao dio pripreme novog trogodišnjeg Strateškog plana Parkova Dinarida (2019. – 2021.) u periodu od 19. do 22. februara 2019. godine u Samoboru (Hrvatska) održana je radionica “Izrada strateškog plana Parkova Dinarida”. 

Shodno dobijenim inputima od učesnika radionice, Strateški plan Parkova Dinarida će biti dopunjen i završen do polovine marta 2019. godine. Nakon toga, članoviće biti u mogućnosti da ga razmotre i usvoje na sledećoj Generalnoj Skupštini Parkova Dinarida planiranoj za početak maja.

Novi Strateški plan Parkova Dinarida se priprema uz podršku WWF Adria programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“,” koji finansira Švedska razvojna agencija (Sida).

 

arhiva
dokumenti