Vijesti

/2016

Studijska posjeta Sloveniji
08/12/2016

U okviru projekta "Zaštićena područja za prirodu i ljude" - Terenski projekat Una organizirano je studijsko putovanje na kojem su predstavnici turističkog sektora područja NP Una vidjeli primjere suradnje lokalnog stanovništva i institucija vezanog za upravljanje destinacije, održivi turizam i promociju kulturnih i tradicijskih vrijednosti u Logarskoj dolini u Sloveniji. 

U tri dana koja su proveli tamo predstavljen je i dio gastro ponude područja NP Una te se na zajedničkoj večeri uspostavila dobra vibracija i dogovorima za što skoriji uzvratni posjet u Bosnu i Hercegovinu.
Ovakav vid uspostave komunikacije sa destinacijama koje su primjeri dobrog upravljanja donjela je puno novih ideja i novu  dobru energiju koja je nužna u našem radu. 
Posjeta je sa obje strane ocijenjena kao izvrsna te se između samih sudionika razvio niz planova za suradnju koje će krenuti sa realizacijom u narednom periodu.
Logarska Dolina je između ostaloga dobitnik priznanja EDEN -  Evropska Destinacija Izvrsnosti za zaštićena područja. 

Zrinka Delic, Dinarica - WWF Adria