Vijesti

/2018

Tri tradicionalna običaja sa područja Dinarida na novoj UNESCO listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva
02/12/2018

UNESCO je na sjednici Međuvladinog odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu u Port Louisu na Mauricijusu proširio listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva sa 9 novih elemenata.

Na tom prestižnom popisu su uvrštena i 3 tradicionalna običaja sa područja Dinarida:  Međimurska popevka, tradiconalni napjev sa sjevera Hrvatske, običaj tradicionalnog braja trave Ive na planini Ozren u Bosni I Hercegovini I suhozid – veština gradnje “na suvo”.

Međimurska popevka sastoji se od stihova koji se pjevaju na melodiju (vižu) i oblikuju pjesmu (pesem). Popevka je identitet međimurskog naroda. Do 19. vijeka pjevale su se “a capella”, često kao sjetni melos međimurskih težaka. Kao neizostavan dio današnje tradicionalne kulture Međimurske, Međimurska popevka upisana je u 2013 godine u Registar kulturnih dobara RH.

Od 2013 godine se u Registaru kulturnih dobara RH nalazi i vještina gradnje na “suvo”, suhozidna konstrukcija od kamena bez upotrebe vezivnog materijala. "Vještina gradnje u tehnici na suvo podrazumijeva obradu i slaganje kamena jedan na drugi bez upotrebe vezivnog materijala. Stabilnost strukture osigurava se pažljivim izborom i slaganjem kamena, a gradnjom na suvo su oblikovani različiti kulturni pejzaži od praistorije do danas. Suvomeđe su uvijek napravljene u harmoniji sa okruženjem, a tehnika gradnje pojačava vezu čovjeka i prirode. Vještina se prvenstveno prenosi sa koljena na koljeno, u zavisnosti od terena na kojem se gradi“, piše između ostalog  u obrazloženju odluke, na stranicama UNESCO-a. Danas se ova vrsta gradnje moze pronaći u primorskom dijelu Dinarida.

Tradicionalni običaj branje trave ive na planini Ozrene je treći element iz Bosne I Hercegovine upisan na ovu reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva.

Branje trave ive se tradicionalno održava 11. septembra, na dan kada pravoslavni hrišćani obilježavaju Usjekovanja glave sv. Jovana Krstitelja. Vjekovna je praksa branja ive na ovaj dan, kao i kontinuitet vjerovanja o izuzetnoj ljekovitoj moći trave ive ukoliko je ubrana na dan Usjekovanja.

Ubrana iva koristi se tokom godine kao čaj, pomiješana s medom ili se potapa u rakiju. Na pomenute načine stanovnici tog kraja koriste travu ivu kada su bolesni, ali i preventivno, te je i rado poklanjaju kao najvrijedniji dar. U prošlosti običaj je bio isključivo vezan uz narodnu medicinu. Danas je pored svoje primarne uloge „Branje trave ive na Ozrenu“ integracioni element lokalnog stanovništva i posredno čuvar ozrenske tradicionalne nošnje, pjesme i igre.  

arhiva
dokumenti