Vijesti

/2019

Uspješno pokrenut Drugi ciklus INDEKSACIJE u parkovima Dinarida
25/03/2019

Održana radionica u Parku prirode Tikvara

Parkovi Dinarida organizovali su prvu u nizu radionica drugog ciklusa Indeksacije -  procjene uključenosti lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima, u Parku prirode Tikvara u Vojvodini. Stanovnici ovog zaštićenog područja dali su svoje mišljenje o saradnji sa upravljačima iz oblasti planiranja i upravljanja u parku, edukacije, komunikacije, zatim o aktivnostima od značaja za društveni i ekonomski razvoj parka i jednakim mogućnostima za korišćenje prirodnih resursa u području.

Događaj su vodile predstavnice Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Parkova Dinarida, a svoje mišljenje o saradnji sa upravom parka dalo je petnaest predstavnika građana, lokalnih institucija i organizacija: Opštine Bačka Palanka, mjesne zajednice „Dunav“, Ustanove za sport  i rekreaciju „Tikvara“, lokalne organizacije koja se bavi djecom i mladima „Humana“, Nautičkog kluba „Tikvara“, Kajak kanu kluba „Tarket“,  udruženje odgajivača sitnih životinja „Golub“ itd. 

„Kako bi se zaštitile prirodne vrijednosti i pobošljalo upravljanje parkom, uz podršku Parkova Dinarida realizovali smo projekat: Osnivanje foruma zainteresovanih strana Parka prirode Tikvara i Opštine Bačka Palanka.  Kroz ovo tijelo smo okupili zainteresovane korisnike prostora, koji će od sada na organizovan način moći da učestvuju u planiranju i realizaciji naših aktivnosti”. – izjavio je direktor USR Tikvare, Darko Božović.

Učesnici su naveli da je postignut značajan napredak u saradnji, kao i da treba preduzeti dalje korake, posebno u oblastima edukacije o vrijednostima parka, mjerama zaštite, kao i mogućnostima za turističku valorizaciju. Takođe, zaključeno je da zaštitu područja ometa nedovoljno jasno definisana zakonska procedura, te da je potrebno u većoj mjeri uključiti lokalnu zajednicu u procese donošenja regulative od značaja za aktivnosti u parku, kako bi rješenja bila jasna i primjenjiva na terenu.

 “Imali smo nekoliko sastanka i predavanja sa vašim kolegama, pa smo tako upoznati sa činjenicom da je Tikvara zaštićeno dobro treće kategorije i koje aktivnosti su moguće i dozvoljene na ovom  području. Ranije  smo mislili da se zbog proglašenja zaštite u parku ne smije ništa raditi. Nas trojica smo naučili mnogo toga, pitanje je kako sada da prenesemo znanje na ostale članove kluba.”  – rekao je jedan od učesnika skupa.

Park prirode Tikvara je posvećen zaštiti prirode, kao i valorizaciji jezera i drugih prirodnih resursa kroz održivi razvoj sporta, rekreacije i turizma.

 „Trudimo se da naši resursi budu dostupni svim građanima, tako što smo jezero okolonu jezera Tikvara valorizovali kroz uređenje lokacija za rekreaciju i  postavljanje  brojnih vrhunskih sportskih terena, koji su građanima dostupni i besplatni.  To nam se vraća mnogostruko, jer je Bačka Palanka do sada dala čak dvanaest vrhunskih sportista - učesnika Olimpijskih igara.“ – dodao je Božović, direktor USR „Tikvara“.

INDEKSACIJA je inicijativa koju su Parkovi Dinarida pokrenuli u saradnji sa WWF Adria, u okviru Programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ (PA4NP). Radi se o  jedinstvenom instrumentu za mjerenje i unapređenje uključenosti lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim područjima. Metodologija se zasniva na  prikupljanju informacija o tome kako zaštićena područja i predstavnici lokalnih zajednica ocjenjuju postojeću međusobnu saradnju, a na osnovu dobijenih rezultata razvijaju se  preporuke i pokreću nove inicijative, poput Programa grantova za zaštićena područja, gdje je USR Tikvara jedan od korisnika granta.

Do sada je preko 1000 ljudi iz zaštićenih područja Dinarskog luka dalo svoje mišljenje kroz radionice indeksacije.

Više informacija o INDEKSACIJI dostupno je da stranici http://parksdinarides.org/me/projekti/indeksacija_procjena_i_unapredenje_ukljucenosti_lokalnih_zajednica_u_upravljanje_zasticenim_podrucjima

 

arhiva
dokumenti