Vijesti

/2020

VAŽNO OBAVJEŠTENJE: novi rok za dostavljanje projekata u okviru II Ciklusa Programa grantova za zaštićena područja
29/12/2020

Obavještavamo vas da je rok za dostavljanje prijedloga projekata za II ciklusa Programa grantova za zaštićena područja  PRODUŽEN DO 15. JANUARA 2021.

Ovo produženje roka neće uticati na planiranu dinamiku evaluacije pristiglih projekata. Predviđeni period implementacije projekata ostaje 01. mart – 31. decembar 2021.

Takodje, produžetak roka za dostavljanje projekata ne utiče na aplikacije koje su već pristigle.

Program grantova za zaštićena područja namijenjen je upravljačima zaštićenih područja u regionu Dinarskog luka u cilju unapređenja odnosa i dijaloga između zaštićenih područja i lokalnih zajednica te stvaranja novih partnerstava na lokalnom i regionalnom nivou.

Projekti u okviru ovog Programa se mogu implementirati na nacionalnom i/ili regionalnom nivou u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija. Zaštićena područja iz ovih država mogu aplicirati kao Vodeći aplikanti.

Zaštićena područja iz Hrvatske i Slovenije mogu učestvovati u konkursu kao regionalni partneri.

Prednost prilikom dodjele grantova imaju zaštićena područja - članovi mreže „Parkovi Dinarida“, a pozvani su da se prijave i ostali nacionalni parkovi, parkovi prirode i regionalni parkovi iz osam država dinarskog regiona.

Više detalja o konkursu pronađite ovdje

arhiva
dokumenti