Vijesti Parkova Dinarida

/2022

Konferencija: Regionalnom saradnjom do održivih zaštićenih područja
04/05/2022

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na šestu Međunarodnu konferenciju Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida i konferenciju organizacija civilnog društva, koja će se održati od 30.05 - 03. 06. 2022. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Nalazimo se u godinama kada se moraju dogovoriti i preduzeti suštinske akcije za efikasno očuvanje biodiverziteta. Dramatični gubitak biodiverziteta jedan je od najvećih izazova naše globalne zajednice i da bismo ga obuzdali potrebni su nam koordinisani napori na svim nivoima.

Zemlje zapadnog Balkana su dobro poznate po svom izuzetnom bogatstvu biodiverziteta zajedno sa velikim i još uvek očuvanim prirodnim ekosistemima. Međutim, ovaj biodiverzitet je pod bezbroj pretnji i potrebno mu je efikasno i inkluzivno

očuvanje.

Strategija EU o biodiverzitetu za 2030. godinu, sa Zelenim dogovorom u srži, i Globalna strategija za biodiverzitet postavljaju okvir za budućnost očuvanja prirode, na šta su se zemlje Zapadnog Balkana obavezale kroz Sofijsku deklaraciju i Zelenu agendu za Zapadni Balkan.

Da bi sve ove strategije i planovi funkcionisali potreban nam je kontinuiran dijalog i visok stepen saradnje između svih aktera. Kao doprinos ovom procesu, Parkovi Dinarida i WWF Adria organizuju konferenciju koja okuplja upravljače zaštićenih područja, organizacije civilnog društva, predstavnike relevantnih institucija i druge stručnjake koji rade u oblasti zaštite prirode u našem regionu. 

Glavni cilj Konferencije je da istraži kako ojačati regionalnu saradnju, poboljšati koordinaciju za očuvanje biodiverziteta na Zapadnom Balkanu, održivost zaštićenih područja i prepoznati kako različiti akteri mogu doprinijeti i unaprijediti očuvanje prirode kroz implementaciju Zelene agende za Zapadni Balkan. 

U toku održavanja konferencije biće organizovano zasijedanje VII Generalne Skupštine. Kao i do sada, članice Mreže će biti u prilici da se detaljno upoznaju sa sprovedenim aktivnostima u prethodne godine. Osim toga u toku Konferencije održaće se i 15 sjednica Upravnog (zvaničan poziv i materijal će biti naknadno dostavljen).

Molimo Vas da ispunjeni registracioni formular pošaljete našoj kontakt osobi, gđi Andjeli Trajković Vukazić na andjela.trajkovic@congresstravel.me, ne kasnije od srijede 18.05.2022.  Takođe Vas molimo i da prilikom slanja  prijave/a na cc kopirate mail info@parksdinarides.org kako bi smo bili u mogućnosti da pratimo vaše prijave.

Nacrt programa konferencije, logističke informacije i registraciona forma su dostupme u desnom uglu u sekciji Dokumenta

Budite slobodni da nas kontaktirate za sve dodatne informacije.