Vijesti Parkova Dinarida

/2021

Najava: V Konferencija Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida
20/08/2021

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na V Međunarodnu konferenciju Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida, koja će se održati od 13 -16. 09. 2021. godine u Hotelu Princess u Baru, Crna Gora.

Glavne teme ovogodišnje konferencije su status zaštite prirode u zaštićenim područjima u regionu Dinarida, kao i izazovi sa kojima će se zaštićena područja suočavati u narednoj deceniji.

Zaštićena područja su u proteklih 18 mjeseci, kao i svi segmenti društva, bila izložena vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom virusa SARS-CoV2. Kako je zaštita prirode i njeno unapređenje zajednički zadatak svih upravljača zaštićenih područja,  želimo da se na V konferenciji Parkova Dinarida pruži šira slika stanja, izazova, uspjeha i perspektiva naših najvrijednih područja u regionu Dinarskog luka. Vjerujem da će neposredan kontakt sa vašim kolegama za vrijeme konferencije, pružiti nove perspektive i ideje za bolje upravljanje u vašim zaštićenim područjima.  

Za učesnike konferencije biće organizovana studijska posjeta Nacionalnom parku Skadarsko jezero, gdje će biti upoznati sa najznačajnijim vrijednostima Parka kao i izazovima u upravljanju.

U toku održavanja konferencije biće organizovano zasijedanje VI Generalne Skupštine. Kao i do sada, članice Mreže će biti u prilici da se detaljno upoznaju sa sprovedenim aktivnostima u prethodne dvije godine. Osim toga u skladu sa Statutom Parkova Dinarida, na ovogodišnjoj Generalnoj Skupštini biće izvršen izbor članova novog Upravnog odbora (zvaničan poziv i materijal će biti naknadno dostavljen).

Budući da je epidemija izazvana virusom SARS-CoV2 onemogućila održavanje konferencije i Generalne Skupštine planirane za 2020 godinu, vjerujem da smo svi spremni da učinimo dodatni napor i održimo ovaj događaj, kako bi smo obnovili našu komunikaciju, osnažili međusobnu saradnju i planirali buduće inicijative.

Prilažemo nacrt agende kao i registracionu formu i logističke informacije.

Molimo Vas da ispunjeni registracioni formular pošaljete našoj kontakt osobi, gđi Marini Šćepanović na marina.scepanovic@congresstravel.me, ne kasnije od petka 03.09.2021.  Takođe Vas molimo i da prilikom slanja  prijave/a na cc kopirate mail info@parksdinarides.org.

Budite slobodni da nas kontaktirate za sve dodatne informacije.

arhiva
dokumenti