Vijesti Parkova Dinarida

/2021

Odluka o procesu selekcije za drugi ciklus Programa grantova za zaštićena područja (Projekat PA4NP)
25/02/2021

Evaluaciona komisija je odobrila 7 projekata u okviru Programa grantova za zaštićena područja:

 

Vodeći aplikant

 

Naziv projekta (originalno dostavljen)

 

Zemlja vodećeg aplikanta

 

Nacionalni park Tara

M O S T – Monitoring-Održivost-Saradnja-Tara

Srbija

 

Nacionalni park Mavrovo

Speleo Adventures – Great opportunity for adventure tourism

 

Sjeverna Makedonija

 

Park prirode Orjen

Ekovill Orjen

Crna Gora

 

JP Vojvodinašume/ Šumsko gazdinstvo «Sremska Mitrovica»

Knowledge exchange between protected areas: Obedska bara and Tivoli Rožnik and Šiška hill landscape park in the field of communication, education and nature interpretation 

Srbija

 

Javna preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore

Let's make nature happy, NP Durmitor & Let's make nature happy, NP Sutjeska

Crna Gora

 

JP Vojvodinašume/ Šumsko gazdinstvo “Sombor”

Integration of local community in protected area management on example of SNR Gornje Podunavlje 

Srbija

 

Park prirode Piva

Raising awareness on the values and importance of health and protected areas 

Crna Gora

 

 

Imajte na umu da su neki od projekata podložni daljem usaglašavanju i korekcijama budžeta. Vodeći partneri će biti direktno kontaktirani sa informacijama o ugovornim procedurama.

arhiva
dokumenti