Vijesti Parkova Dinarida

/2022

Održane edukativne radionice "Naučimo upravljati otpadom"
20/04/2022

Povećanje količine otpada tokom vremena i neodgovorno postupanje sa otpadom jedno je od najvažnijih ekoloških problema. Zbog sve veće štetnosti po okolinu veoma je važno da naučimo pravilno upravljati i postupati sa otpadom. Stoga je vrlo značajno jačati ekološku svijest o ovoj temi, kako bi smanjili količinu generisanja otpada i doprinijeli zaštiti životne sredine.

U tom kontekstu kao jedna od aktivnosti projekta “Selektuj otpad za zdravu i održivu životnu sredinu“ koji sprovode Parkovi Dinarida sprovedene su edukativne radionice sa djecom školskog uzrasta na temu otpada.

Ova aktivnost je sprovedena u Osnovnim školama na području opštine Kolašin u saradnji sa Nacionalnim parkom Biogradska gora, a iste su održali edukatori iz ovog zaštićenog područja. Cilj radionica bio je u svrhu edukacije, upoznavanja, informisanja i jačanja svijesti djece školskog uzrasta o temi otpada. Na radionicama djeca su se upoznala sa načinima pravilnog upravljanja i postupanja sa  otpadom, problemima neadekvatnog odlaganja otpada i njegovom uticaju na životnu sredinu i čovjeka, dok je akcenat edukacije stavljen na pravilno odlaganje otpada odnosno primarnu selekciju komunalnog otpada, koja se odnosi na odvajanje “suve” i “mokre” frakcije komunalnog otpada na izvoru nastanka kako bi se što više otpadnog materijala (papir, metal, plastika, staklo) pripremilo za reciklažu i ponovnu upotrebu, a manje količine ovog otpada odložile na deponiju, čime će se produžiti vijek deponije, i doprinijeti zaštiti životne sredine, a koja će postati obaveza svakog građanina kada se stvore uslovi za istu u ovoj opštini.  

Ukupno su održane dvije radionice koje su uključile pet osnovnih škola. Prva radionica se održala u Osnovnoj školi “Mojsije Stevanović“ u Manastir Morači kojoj su se pridružili i učenici iz još dvije osnovne škole sa  područnih jedinica, OŠ “Vojin Čepić“ iz Međuriječja i OŠ “Vučić Veličković“ iz Dragojevića Polje. Druga radionica je održana u centru grada u Kolašinu u osnovnoj školi “Risto Manojlović“ kojoj su se priključili i djeca iz Osnovne škole „Radoslav Jagoš Vešović“ iz Bara Kraljskih. Obije radionice su uključile djecu uzrasta od šestog do devetog razreda, a iste su se sprovela kroz prezentaciju na temu otpada koja je bila interaktivnog karaktera na čijem kraju se sproveo kviz znanja za djecu.

Djeci je na radionicama podijeljen i edukativni materijal na ovu temu, izrađen u okviru istoimenog projekta.

Radionice su pokazale da djeca i mladi imaju razvijenu svijest o temi otpada i njegovom negativnom uticaju na životnu sredinu i ljude, stekli su nova znanja koja se posebno odnose na značaj primarne selekcije otpada i reciklaže, te da su spremni da daju svoj doprinos zaštiti životne sredine.