Vijesti Parkova Dinarida

/2021

Poziv za učešće u online webinaru "Ekosistemske usluge: praktične primjene za zaštićena područja u regionu Dinarskog luka"
18/02/2021

Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida Vas poziva da učestvujete u online webinaru “Ekosistemske usluge: praktične primjene za zaštićena područja u regionu Dinarskog luka” koji će se održati u utorak, 23. februara 2021. godine sa početkom u 11 sati

Webinar se organizuje u okviru projekta "Testiranje smjernica za procjenu i valorizaciju ekosistemskih usluga i njihovog integrisanja u razvojne planove upravljačkih institucija zaštićenog područja Orjen” koji je implementiran od strane Parkova Dinarida, a podržan od strane the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmBh. 


Cilj webinara je predstavljanje koncepta ekosistemskih usluga, njihove praktične primjene i važnosti njihovog integrisanja u procese donošenja odluka zaštićenih područja. Kroz predavanja će se predstaviti izrađeni dokumenti i studije koje će biti dostupne svim zainteresovanim stranama na zvaničnom sajtu Parkova Dinarida. 

Molimo sve zainteresovane učesnike da potvrde svoje učešće na e-mail adresi vladana.vojinovic@parksdinarides.org. Učesnici će naknadno dobiti pristupni link webinara. Prevod na engleski jezik će biti obezbijeđen. 

arhiva
dokumenti